Aktivitäten in den Dünenplantagen von Sydthy

Aktiviteter


Se stort kort over klitplantagerne i Sydthy

Gå på opdagelse i historien

Du kan ret bogstaveligt gå en tur langt tilbage i historien, når du besøger klitplantagerne i Sydthy. En lang række gravhøje vidner nemlig om, at området var tæt bebygget tilbage i bronzealderen. I Hvidbjerg Klitplantage er der registreret ikke færre end 17 gravhøje, så næsten uanset hvor du bevæger dig hen i plantagen, kan du komme til at nyde synet af flere tusind år gamle gravhøje. Går du for eksempel ad rute nr. 10 kommer du lige forbi en fin lille gruppe af høje. Skulle du få lyst til at lede efter samtlige 17 gravhøje i Hvidbjerg Klitplantage, kan det dog være, at du kommer til kort. For flere af dem er nemlig så tilsandede, at de er vanskelige at få øje på.

Se ruten på kort

Også i Lodbjerg Klitplantage har mennesker efterladt sig minder til eftertiden. Går du ind midt i plantagen, vil du se Baunehøjene, som er to prægtige bronzealderhøje, der rager 32 meter op over havet. Og på hedesletten nord for Lodbjerg fyr er der to smukke grupper af gravhøje på ni bronzealderhøje. Nationalmuseets folk har udgravet nogle af højene og foretaget pollenanalyser. Museumsfolkenes arbejde har vist, at helt tilbage i stenalderen var her skove bestående af lindetræer, ege og avnbøge. Senere viser der sig større og større mængder af pollen fra lyng, som fortæller, at de første bønder, som indtog området, har ryddet skovene for at dyrke jorden. Efter en kortere dyrkningsperiode har lyngen erobret området.

Find fossiler i ’Sorte næse’

Hvis du kunne tænke dig at finde fossiler, kan du gøre forsøget ved kysten ud for Lodbjerg Fyr. Følg stien fra Lodbjerg Fyr mod havet, indtil du når en ganske særpræget kystklint, der er 10 meter høj og består af moræneler og glimmerler. Glimmerleret stikker ud fra klitten som en slags næse, og derfor har kystklinten fået navnet ’Sorte næse’. Glimmerleret er en havaflejring og indeholder derfor fossiler af små snegle, muslinger og søpindsvin – lige til at nærstudere.

En nat under åben himmel

Lodbjerg Klitplantage:

Tæt på Lodbjerg Fyr er en primitiv lejrplads med shelter. Det er en god oplevelse for voksne og børn at lægge sig tæt sammen i soveposer i shelteret og nyde den mørke nat tilsat de hvide blink, som Lodbjerg Fyr præsterer hvert 20. sekund. Ved shelteret er der toilet og bålplads. Og vand kan du tappe fra vandhanen til venstre for indgangen til fyret. For at finde pladsen skal du følge den blå vandrerute fra Lodbjerg fyr og dreje til venstre ved første mulighed.

Hvidbjerg Klitplantage:

Den primitive overnatningsplads i Hvidbjerg Klitplantage finder du i plantagens gamle planteskole, som ligger få hundrede meter sydvest for opsynsboligen Hvidbjerghus. Der er vand og toilet i Hvidbjerghus. Pladsen fungerer som lejrplads for større grupper, for eksempel skoleklasser og spejdere, og kan bookes på forhånd.

Book lejrpladsen i Hvidbjerg Klitplantage .

Hvis du kommer alene, eller I er et par stykker sammen, kan I ikke booke på forhånd men må prøve lykken. Du finder pladsen tæt på hovedvej 181 og tæt ved Vestkyst-cykelruten. Når du kommer ad Lyngbyvej fra Svankjær mod Lyngby, skal du dreje mod nord ad Rysgårdsvej.
På begge shelterpladser kan vandrere og cyklister slå sig ned for en nat eller to. Det er først til mølle, men hvis flere kommer til pladsen, kan man hjælpes ad med at indrette sig, så alle kan være der.

Læs mere om overnatningspladser på udinaturen.dk

Primitiv nat under tag

I det tidligere fiskerleje Lyngby er den gamle redningsstation indrettet til primitivt overnatningssted. Huset ligger på hjørnet af Lyngbyvej og Redningsvejen.

Lav mad over åben ild

Der er bålpladser ved overnatningsstederne i den gamle planteskole i Hvidbjerg Klitplantage og tæt på Lodbjerg Fyr i Lodbjerg Klitplantage.

Se og hør krondyr, Danmarks største landpattedyr

Det er Hanstholm Vildtreservat i den nordlige ende af Nationalpark Thy, der er nationalparkens bedste sted at se store flokke af krondyr. Men kan du nøjes med mindre flokke, er Hvidbjerg Klitplantage et fint sted, som med en variation af skov og små marker omkring Hvidbjerghus tiltrækker krondyrene. Inde midt i plantagen trukket lidt tilbage fra Nakorsakvej - står et udkigstårn, så du kan se dyrene uden at forstyrre dem. Bedst chance har du en stille aften eller en tidlig morgen. I brunsttiden – i sensommeren – kan du være heldig at høre hjorten, hannen, brøle. I brunsttiden skal du i øvrigt være særlig varsom med ikke at forstyrre dyrene. Her skal de have ro for at sikre næste års afkom.
Vidste du i øvrigt, at hunnerne kaldes hinder og ungdyrene kalve? Og at hjorten sviner sig selv til i søle, i mudder og egen urin, for at tiltrække hinderne?

Læs mere om krondyr i Klitplantagerne i Sydthy

Tag en dukkert i havet

Vesterhavet er naboen mod vest for både Lodbjerg og Hvidbjerg Klitplantager. Kommer du i bil, kan du nemt køre ud til den fantastiske udsigt over havet og skrænt ned til stranden ved det tidligere fiskerleje, Lyngby. Uanset vejrliget, påvirker havet både krop og sjæl. Vilde og voldsomme er bølgerne nogle dage, og mere nænsomme andre. Du kan tage en dukkert ved stranden både her ved Lyngby – og syd og nord for.

Læs om badesikkerhed på badesikkerhed.dk

Nyd rolig badning i søen

Per Madsens Kjær i Hvidbjerg Klitplantage er et meget yndet udflugtsmål og badested for børnefamilier. Søen er lavvandet med sandbund, vandet er rent, og der er læ i plantagen.

Læs mere om Per Madsens Kjær i Klitplantagerne i Sydthy

Find rav efter stormen

Vil du gerne finde rav, skal du gå til kysten en dag efter en kraftig storm. Du skal lede efter ravklumperne i de bræmmer af tang, som havet har skyllet op på stranden.

Læs mere om at finde rav

Vandreture

Der er en lang række afmærkede vandreruter i de to klitplantager i Sydthy, Lodbjerg og Hvidbjerg. De er alle mærkede med farvede pile på Naturstyrelsens karakteristiske røde træpæle i terrænnet.
Ruterne er markeret og nummereret fra 1 – 10

Se ruterne på kort

Lodbjerg Klitplantage

Tur nr. 1:
Rød rute er 2 km og udgår fra p-pladsen på Lodbjergvej. På den første strækning er der smuk udsigt over Ørum Sø, hvorefter du kommer gennem forskelligartet bevoksning og passerer en lille kunstig sø, som blev anlagt midt i 1970’erne.

Tur nummer 2:
Gul rute er 5 km lang og følger den røde rute den første kilometer fra p-pladsen ved Lodbjergvej. Herefter går turen over Baunsande til bronzealderhøjene Baunehøjene, hvorfra du får flotte udsigter over landskabet. Lidt senere kommer du forbi Lodbjerg Kirke, som er landets næstmindste og ligger lidt ensomt midt i al den skønne natur.

Tur nummer 3:
Den korte blå rute er 1,4 km og udgår fra p-pladsen ved Lodbjerg Kirke, går forbi Kirkesande og ud til de to bronzealderhøje Baunehøje. Turen går samme vej tilbage.

Tur nummer 4:
Endnu en rød rute, som er en kort rute på 1 km, der begynder på p-pladsen ved Fyrvej. Turen fører dig gennem et kuperet terræn med østrigsk fyr og bjergfyr til et punkt, hvor du har vid udsigt over klitheden mod nord.

Tur nummer 5:
Endnu en blå rute, som er 5 km lang og udgår fra p-pladsen på Fyrvej. Ruten følger det første stykke vejen til Lodbjerg Fyr og går så videre ad stien mod nord over klitheden til udsigtspunktet Penbjerg. Hvis du har lyst til en tur til stranden, kan du fra Penbjerg gå ned over klitten og følge stranden tilbage mod Lodbjerg Fyr. Ellers følger du bare en afmærkede rute og går østpå til Redningsvejen, som du følger på din vej tilbage til p-pladsen. Undervejs kommer du forbi to grupper af gravhøje på din højre hånd.

Hvidbjerg Klitplantage

Tur nummer 6:
Blå rute på 2 km. Vandreturen begynder ved p-pladsen ved Kystvejen ved 9,2 km-mærket og går herfra gennem en fin og afvekslende skov med mange løvtræer.

Tur nummer 7:
Rød rute på 2,5 km, egner sig godt til både gangbesværede og kørestolsbrugere. Begynd fra p-pladsen ved Kystvejen og kryds vejen. Nu går ruten ad gode skovveje og et kort stykke på Lyngbyvej. Du kommer gennem varieret skov og går langs småmarker.

Tur nummer 8:
Gul rute er 4,5 km, udgår fra p-pladsen på nordsiden af Lyngbyvej. Ad gode skovveje kommer du gennem varieret og frodig skov i øst til en mere ensartet nåletræsplantage i vest. Du går også forbi den gamle planteskole, hvor du kan slå dig ned for natten på den primitive lejrplads.

Tur nummer 9:
Endnu en rød rute, der er 5 km lang og fører dig gennem både plantage og over store åbne vidder. Start ved p-pladsen på nordsiden af Lyngbyvej, nyd udsigten ved Holme Sø og gå vestpå mod Store Tyvbak, hvor der er markeret en sti op til udsigtspunktet. Du kommer vidt omkring både til Københavnerskoven og mindestenen for C.C. Andresen.

Tur nummer 10:
Gul rute på 6 km, som kan forlænges til 8,5 km. Du begynder ved p-pladsen ved Kystvejen ved 10,8 km-mærket. Nu går turen til Per Madsens Kjær og videre vestpå til sletten ved Nakorsak Sø. Du kan nyde udsigten fra udsigtstårnet, hvor du har gode muligheder for at se både krondyr og rådyr. Kort efter tårnet kommer du forbi en gruppe gravhøje. Vil du forlænge turen, går du mod vest til den store slette ved Røddekjær. Røddekjær er en del af den afblæsningsflade, som hører til den store parabelklit omkring Nakorsak Sø. Efter at der gennem årene er blevet ryddet ad flere omgange ved Røddekjær, er området i dag en sand mosaik af åben hedemose, klokkelynghede og tør græshede med enkelte lave klitpartier.

Vandring ad Vestkyststien:
Strækningen langs Vestkysten rummer dels en cykelrute (Vestkystruten, national rute nr.1), dels en vandresti, Vestkyststien, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Du får en forrygende oplevelse, når du på gå-ben traver det stykke af den i alt 560 km lange rute, som følger Jyllands vestkyst i Nationalpark Thy fra Agger i syd til Hanstholm i nord. Ruten går gennem Lodbjerg Klitplantage, hvor den passerer Lodbjerg Fyr, og fører dig videre gennem klitheder på den gamle redningsvej, som løber vest for Hvidbjerg Klitplantage. I det tidligere fiskerleje Lyngby er den gamle redningsstation indrettet til primitivt overnatningssted, så her kan du slå lejr for natten.
Har du gode ben, kan du gå hele turen fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute, og den første del af den blev skabt tilbage i 1970’erne. Ruten er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter.

Læs mere om Vestkyststien på Naturstyrelsens egen hjemmeside

Læs mere om Vestkyststien på visitvestjylland.com

Vandring ad Nordsøstien

Nordsøstien er en international vandrerute, som går gennem otte lande: Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. og fører hele vejen rundt om Nordsøen. I Thy er ruten identisk med Vestkyststien. Men hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, er det bare at komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange cirkulære tur rundt om havet.

Læs mere om Nordsøstien på northseatrail.org

Cykelruter

Skovvejene

Der er mange gode skovveje i både Lodbjerg og Hvidbjerg klitplantager, hvor du er velkommen til at cykle. Tag en madpakke med – og en kikkert. Så er dagens energi og underholdning sikret.

Vestkystruten

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkystruten, der løber langs hele den jyske vestkyst. Du kan køre ind på ruten lige syd for Lodbjerg Plantage, hvor den løber vest for Flade Sø. Herefter følger den redningsvejen til Lodbjerg Fyr og videre ind gennem først Lodbjerg og så Hvidbjerg Klitplantager. Klit- og hedeområderne mellem Agger og Lyngby er fredet, og derfor må du ikke cykle på Redningsvejen her, selvom om dele af strækningen er identisk med Vestkyststiens vandrerute.

Læs mere om Vestkystruten gennem Nationalpark Thy

Nordsø-cykelrute

Ligesom vandrere kan følge en Nordsøsti rundt om Nordsøen, kan cyklister gøre det samme. Nordsø-cykelruten går gennem otte lande, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. Ruten sender dig rundt i fantastiske kystlandskaber og lader dig cykle både på vej og på sti.

Læs mere om Nordsø-cykelruten på northsea-cycle.com

Rideruter

Ridetur i Hvidbjerg Klitplantage

Lige nord for Svankjær er en afmærket riderute, som fører dig 4 km rundt i Hvidbjerg Klitplantage. Du kan parkere bil og hestetrailer på p-pladsen på Lyngbyvej.

Rideruten Thy – gennem Nationalpark Thy

’Rideruten Thy’ er en afmærket og sammenhængende rute gennem Danmarks vildeste natur - i nordvest ved Jyllands Skulder. Ruten strækker sig 100 km fra Lodbjerg Fyr i den sydligste del af Nationalpark Thy til Sårup i den nordlige del af Tved Klitplantage. Undervejs kommer du gennem en lang række naturtyper; strand, klithede, plantager, åbne marker og forbi ferske søer.
Der er fire pausefolde undervejs, hvor du kan sætte din hest på fold og selv holde pause. Pausefoldene er mindre indhegninger med vandtrug og begrænsede muligheder for græsning. De fire steder er i Hvidbjerg Klitplantage, i Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage og i Tved Klitplantage.
Størstedelen af ruten følger anlagte skovveje, men på enkelte kortere strækninger følger den vandre- og cykelruter, går gennem landsbyer og følger stranden. Normalt må man ikke ride på danske strande i sommerperioden, men på den strækning af Rideruten Thy, der følger stranden, må du ride hele året.
Klit- og hedeområderne mellem Agger og Lyngby er fredede, og derfor må du ikke ride på Redningsvejen der, selvom den på en del af strækningen er identisk med Vestkyststiens vandrerute.
Du kan arrangere en flerdagstur med overnatning i shelter eller på andre primitive lejrpladser og få en helt særlig naturoplevelse i Nationalpark Thy fra ryggen af din hest. Har du ikke egen hest, kan du leje en hest hos en af de hesteudlejere, der bor i området.

Læs mere om Rideruten Thy på riderutenthy.dk

Leder du efter en kortere tur, kan du læse mere om ridestier i Thy og om, hvad du skal være opmærksom på som rytter i skovene

Du kan også lade dig inspirere til oplevelser fra hesteryg på udinaturen.dk

God skik for ryttere og generelle regler for ridning i Thy

• Hold dig på afmærkede ridestier.
• Ridning langs offentlig vej skal ske i højre side af vejen.
• Hvis du rider langs skovveje og grusveje, skal du holde dig i midter- eller siderabatten.
• Sæt farten ned, når du møder fodgængere eller cyklister.
• Rid gerne på ubevokset strand mellem 1. september og 31. maj, men resten af året er det forbudt. Der er særlig tilladelse til at ride på stranden hele året på den del af Riderute Thy, der går ud på stranden.

Pluk og spis

Du kan finde både tranebær, mosebølle og havtorn på klitheden ved Lodbjerg. Thyboerne kalder mosebølle for blåbær. Men da de jo ikke er ’rigtige’ og kraftigt smagende blåbær, har de fået det lidt nedladende øgenavn ’fattigmandsblåbær’. ’Rigtige’ blåbærbuske kan ikke leve i Thys magre klitplantager. Mosebøllens bær kan imidlertid fint bruges til syltetøj og i bagværk. Ligeså kan du plukke havtornbær til både sødt og bjesk. I svampesæsonen i august-oktober, kan du finde lækkerier som kantareller og spiselige rørhatte.

Læs mere om svampe

Hunde i snor er velkomne

Hverken i Lodbjerg eller Hvidbjerg Klitplantage må hunde løbe rundt uden snor. I snor er de imidlertid velkomne. Nærmeste hundeskov er i Rønhede Plantage ved Bedsted og hundeskoven ved Faddersbøl.

Se mere på udinaturen.dk

Udsigtssteder i Klitplantagerne i Sydthy

Der er flere gode steder at danne sig overblik, når man besøger klitplantagerne i Sydthy.
I Hvidbjerg Klitplantage kan du vælge Nakorsaktårnet nær ved Nakorsakvej, ca. 1 kilometer nord for Hvidbjerghus.
Fra tårnet er der udsigt over Nakorsaksø og Per Madsens Kjær. Det sjove navn ’Nakorsak’ er grønlandsk og betyder læge. Man regner med, at navnet stammer fra en tidligere jagtlejer, som havde været læge i Grønland.
I Lodbjerg Klitplantage får du den ubetinget smukkeste udsigt fra Lodbjerg Fyr.

Læs mere om Lodbjerg Fyr

I begge plantager er der desuden en række fine udsigtspunkter, som du vil møde på dine ture rundt i terrænet. Trav til tops, når du møder en forhøjning og oplev, at den varierede natur tager sig anderledes ud oppefra end nedefra.
I Lodbjerg Klitplantage finder du egnens vestligste udsigtspunkt, Penbjerg, meget tæt på Vesterhavet. Følg den blå vandrerute fra Lodbjerg Fyr.
Også ved Store Tyvbakke i Hvidbjerg Plantage kan du komme op i højden og få et vue ud over landskabet.

Hører du skud?

Når du går rundt i Hvidbjerg Klitplantage, kan du nogle dage høre skud. De kommer fra Sydthy Flugtskydningscenters baner ved Tuskærvej. Hvis du er jæger og gerne vil deltage i skydningen, kan du kontakte jægerne i Sydthy via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Kontakt jægerne i Sydthy på sydthyflugtskydning.dk

Arrangerede ture

Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og andre inviterer til mange forskellige arrangementer i løbet af året.

Se arrangementskalenderen på nationalparkthy.dk og på udinaturen.dk .

Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du løbende får tilsendt arrangementer til din e-mailadresse.

Tilmeld dig nyhedsbrev på thy360.dk

Hvis du har særlige ønsker eller gerne selv vil arrangere din helt egen tur, kan du booke en naturvejleder eller en guide, som særligt kender til f.eks. kulturhistorien.

Book mindst et par uger i forvejen på booking.nationalparkthy.dk

App til mobilen

Nationalpark Thy har udviklet en app med en elektronisk guide til området og til de aktiviteter, der findes i nationalparken.

Find app’en på danmarksnationalparker.dk

Et andet bud på en app med gode informationer om området er Thisted Kommunes app ’Den grønne tråd’, som du finder på green.thisted.dk

Der er også en trykt vandre- og cykeltursguide med kort, som du kan købe hos Nationalpark Thy.

Se mere på danmarksnationalparker.dk

Ved Per Madsens Kjær. Foto: Lars Gundersen

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Geschichte

Sie können buchstäblich eine Entdeckungsreise durch die Geschichte unternehmen, wenn Sie die Dünenplantagen von Sydthy besuchen. Eine Reihe von Grabhügeln zeugt nämlich davon, dass das Gebiet in der Bronzezeit dicht besiedelt war. In der Hvidbjerg Klitplantage sind nicht weniger als 17 Grabhügel verzeichnet. Egal, welchen Weg Sie in der Plantage nehmen, Sie können immer den Flair von mehrere Tausend Jahre alten Grabhügeln spüren. Wenn Sie z. B. den Weg Nr. 10 nehmen, kommen Sie an einer schönen, kleinen Gruppe von Hügeln vorbei. Wenn Sie alle 17 Grabhügel in der Hvidbjerg Klitplantage besuchen wollen, kann es passieren, dass Sie nicht auf Ihre Kosten kommen, da immer mehrere der Hügel so von Sand bedeckt sind, dass sie schwierig zu entdecken sind.

Sehen Sie sich die Wege auf der Karte von udinaturen.dk (auf Dänisch)

Auch in der Lodbjerg Klitplantage haben die Menschen Erinnerungen an die Vorzeit hinterlassen. Wenn Sie bis zur Mitte der Plantage vordringen, stoßen Sie auf Baunehøjene, zwei prächtige Hügel aus der Bronzezeit, die 32 Meter über dem Meer hoch sind. Und bei Hedesletten nördlich des Lodbjerg Leuchtturms gibt es zwei schöne Gruppen von Grabhügeln mit neun Hügeln aus der Bronzezeit. Die Mitarbeiter des Nationalmuseums haben Ausgrabungen bei einigen der Hügel durchgeführt und Pollenanalysen vorgenommen. Die Arbeiten der Museumsleute haben gezeigt, dass es hier in der Steinzeit Wälder mit Linden, Eichen und Weißbuchen gab. Später gab es dann immer größere Mengen von Heidekrautpollen. Dies belegt, dass die ersten Bauern, die hierher kamen, die Wälder gerodet haben, um den Boden bearbeiten zu können. Nach einer kurzen Anbauphase hat dann die Heide das Gebiet erobert.

Sie können buchstäblich eine Entdeckungsreise durch die Geschichte unternehmen, wenn Sie die Dünenplantagen von Sydthy besuchen. Eine Reihe von Grabhügeln zeugt nämlich davon, dass das Gebiet in der Bronzezeit dicht besiedelt war. In der Hvidbjerg Klitplantage sind nicht weniger als 17 Grabhügel verzeichnet. Egal, welchen Weg Sie in der Plantage nehmen, Sie können immer den Flair von mehrere Tausend Jahre alten Grabhügeln spüren. Wenn Sie z. B. den Weg Nr. 10 nehmen, kommen Sie an einer schönen, kleinen Gruppe von Hügeln vorbei. Wenn Sie alle 17 Grabhügel in der Hvidbjerg Klitplantage besuchen wollen, kann es passieren, dass Sie nicht auf Ihre Kosten kommen, da immer mehrere der Hügel so von Sand bedeckt sind, dass sie schwierig zu entdecken sind.

Sehen Sie sich die Wege auf der Karte von udinaturen.dk an (auf Dänisch)

Auch in der Lodbjerg Klitplantage haben die Menschen Erinnerungen an die Vorzeit hinterlassen. Wenn Sie bis zur Mitte der Plantage vordringen, stoßen Sie auf Baunehøjene, zwei prächtige Hügel aus der Bronzezeit, die 32 Meter über dem Meer hoch sind. Und bei Hedesletten nördlich des Lodbjerg Leuchtturms gibt es zwei schöne Gruppen von Grabhügeln mit neun Hügeln aus der Bronzezeit. Die Mitarbeiter des Nationalmuseums haben Ausgrabungen bei einigen der Hügel durchgeführt und Pollenanalysen vorgenommen. Die Arbeiten der Museumsleute haben gezeigt, dass es hier in der Steinzeit Wälder mit Linden, Eichen und Weißbuchen gab. Später gab es dann immer größere Mengen von Heidekrautpollen. Dies belegt, dass die ersten Bauern, die hierher kamen, die Wälder gerodet haben, um den Boden bearbeiten zu können. Nach einer kurzen Anbauphase hat dann die Heide das Gebiet erobert.

Finden Sie Fossilien in „Sorte næse“

Wenn Sie Fossilien suchen wollen, können Sie einen Versuch an der Küste beim Leuchtturm Lodbjerg wagen. Folgen Sie dem Weg vom Lodbjerg Fyr zum Meer, bis Sie zu einer ganz besonderen Küstenklippe kommen. Sie ist 10 Meter hoch und besteht aus Moränenlehm und Glimmerton. Der Glimmerton ragt aus der Düne heraus wie eine Art Nase. Deswegen hat die Küstenklippe den Namen „Sorte Næse“ (Schwarze Nase) erhalten. Glimmerton ist eine Meeresablagerung und enthält deshalb Fossilien von kleinen Schnecken, Muscheln und Seeigeln – gut geeignet für Detailstudien.

Eine Nacht unter freiem Himmel

Lodbjerg Klitplantage:

Ganz in der Nähe von dem Lodbjerg Fyr gibt es einen Lagerplatz mit einem Unterschlupf. Für Erwachsene und Kinder ist es ein schönes Erlebnis, sich im Schlafsack in dem Unterschlupf dicht zusammen zu legen und die dunkle Nacht mit den weißen Blinklichtern des Leuchtturms alle 20 Sekunden zu genießen. Bei dem Unterschlupf gibt es eine Toilette und einen Ballplatz. Wasser können Sie an dem Wasserhahn links vom Eingang des Leuchtturms entnehmen. Um den Platz zu finden, müssen Sie nur dem blauen Wanderweg vom Lodbjerg Fyr folgen und an der ersten Möglichkeit links abbiegen.

Hvidbjerg Klitplantage:

Den einfachen Übernachtungsplatz in der Hvidbjerg Klitplantage finden Sie in der alten Baumschule der Plantage, die einige hundert Meter südwestlich von dem Aufsichtsgebäude Hvidbjerghus liegt. Wasser und eine Toilette finden Sie im Hvidbjerghus. Der Platz dient als Lagerplatz für große Gruppen, wie Schulklassen und Pfadfinder, die den Platz vorab buchen können.

Buchen Sie den Lagerplatz in der Hvidbjerg Klitplantage (auf Dänisch)

Wenn Sie alleine kommen oder nur einige wenige Leute sind, können Sie den Platz nicht vorab buchen. Sie können aber Ihr Glück versuchen. Sie finden den Platz in der Nähe der Hauptstraße 181 und dem Vestkyst-Radweg. Wenn Sie über den Lyngbyvej aus Svankjær Richtung Lyngby kommen, müssen Sie Richtung Norden zum Rysgårdsvej abbiegen.

Auf beiden Übernachtungsplätzen können Wanderer und Radfahrer für ein bis zwei Nächte bleiben. Es gilt das Mühlenprinzip, aber wenn mehrere kommen, kann man sich gegenseitig helfen, indem man sich so einrichtet, dass alle bleiben können.

Erfahren Sie mehr über Übernachtungsplätze auf udinaturen.dk (auf Dänisch)

Einfache Übernachtung unter einem Dach

In der früheren Fischersiedlung Lyngby ist die alte Rettungsstation als einfache Übernachtungsmöglichkeit eingerichtet. Das Haus liegt am Redningsvej (Rettungsweg) hinter der Meeresdüne.

Lejrplads i Hvidbjerg. Foto: Lars Gundersen

Bereiten Sie Ihr Essen über dem offenen Feuer zu

Es gibt Ballspielplätze an den Übernachtungsplätzen in der alten Baumschule in der Hvidbjerg Klitplantage und in der Nähe des Leuchtturms Lodbjerg in der Lodbjerg Klitplantage.

Sehen und hören Sie den Rothirsch, Dänemarks größtes Landsäugetier

In dem Hanstholm Vildtreservat (Wildreservat) im nördlichen Ende des Nationalparks Thy ist der beste Platz im Nationalpark, um große Rudel Rotwild zu sehen. Wenn Sie auch mit kleineren Rudeln zufrieden sind, ist die Hvidbjerg Klitplantage hierfür ein guter Platz. Die abwechslungsreiche Landschaft mit Wäldern und kleinen Feldern um das Hvidbjerghus zieht Rothirsche an. Mitten in der Plantage, etwas zurückgelegen von dem Nakorsakvej, gibt es einen Aussichtsturm, von dem aus Sie die Tiere sehen können, ohne sie zu stören. Die besten Chancen haben Sie an einem stillen Abend oder früh am Morgen. In der Brunftzeit, im Spätsommer, können Sie mit Glück den Hirsch, das männliche Tier röhren hören. In der Brunftzeit müssen Sie besonders darauf achten, die Tiere nicht zu stören. Sie brauchen dann ihre Ruhe, um den Nachwuchs für das nächste Jahr zu sichern.

Wussten Sie übrigens, dass die weiblichen Tiere Hirschkühe und die Jungtiere Hirschkälber heißen? Und dass die Hirsche sich im Schlamm, Matsch und ihrem eigenen Urin suhlen, um die Hirschkühe anzulocken?

Wanderwege

Es gibt eine ganze Reihe gekennzeichneter Wanderwege in den beiden Dünenplantagen von Sydthy, Lodbjerg und Hvidbjerg. Sie sind alle mit farbigen Pfeilen an den charakteristischen roten Pfählen der Naturschutzbehörde in dem Gebiet gekennzeichnet.

Sehen Sie sich die Wanderwege auf der Karte im Miniguide an-

Lodbjerg Klitplantage

Roter Weg mit Start ab Parkplatz am Lodbjergvej: 
Der Weg ist 2 km lang und beginnt am Parkplatz am Lodbjergvej. In dem ersten Teil hat man eine schöne Aussicht auf den Ørum Sø. Danach führt er durch Gebiete mit unterschiedlichem Bewuchs und an einem kleinen künstlichen See vorbei, der Mitte der 1970er Jahre angelegt wurde.

Gelber Weg: 
Der Weg ist 5 km lang und verläuft am Anfang auf dem ersten Kilometer ab dem Parkplatz am Lodbjergvej zusammen mit dem roten Weg. Danach führt er über Baunsande zu den Hügeln aus der Bronzezeit, Baunehøjene. Von hier aus haben Sie eine schöne Aussicht über die Landschaft. Etwas später kommen Sie an der Lodbjerg Kirke vorbei, welche die zweitkleinste Kirche des Landes ist und etwas einsam in der schönen Natur liegt.

Blauer Weg mit Start ab Parkplatz an der Lodbjerg Kirke:
Der kurze Weg ist 1,4 km lang und führt ab dem Parkplatz an der Lodbjerg Kirke vorbei an Kirkesande zu den beiden Hügeln aus der Bronzezeit, Baunehøjene. Die Route führt auf demselben Weg zurück.

Roter Weg mit Start ab Parkplatz am Fyrvej:
Ein kurzer Weg, der 1 km lang ist. Er beginnt am Parkplatz am Fyrvej und führt über ein hügeliges Terrain mit Schwarzkiefern und Bergkiefern zu einem Punkt, von dem aus Sie eine weite Sicht über die Dünenheide nach Norden haben.

Blauer Weg mit Start ab Parkplatz am Fyrvej:
Der Weg ist 5 km lang und beginnt ab dem Parkplatz am Fyrvej. Das erste Stück verläuft der Weg zusammen mit dem Weg zum Lodbjerg Fyr und dann geht er weiter über den Weg, der nach Norden führt, über die Dünenheide zum Aussichtspunkt Penbjerg. Wenn Sie gerne noch über den Strand gehen wollen, dann können Sie vom Penbjerg aus über die Dünen hinabgehen und am Strand zurück zum Lodbjerg Fyr gehen. Oder Sie folgen dem gekennzeichneten Weg weiter und gehen in östliche Richtung zum Redningsvej (Rettungsweg), der Sie zurück zum Parkplatz führt. Unterwegs kommen Sie an den beiden Gruppen von Grabhügeln vorbei, die rechter Hand liegen.

Hvidbjerg Klitplantage

Blauer Weg: 
2 km lang. Der Wanderweg beginnt am Parkplatz am Kystvej bei dem km-Schild 9,2 km und führt durch einen schönen und abwechslungsreichen Weg mit vielen Laubbäumen.

Gelber Weg mit Start ab Parkplatz an der Nordseite des Lyngbyvej: 
Der Weg ist 4,5 km lang und beginnt am Parkplatz an der Nordseite des Lyngbyvej. Über gute Waldwege kommen Sie durch einen abwechslungsreichen und üppigen Wald im Osten und einer mehr einheitlichen Nadelbaumplantage im Westen. Sie kommen auch an der alten Baumschule vorbei, wo Sie sich auf dem einfachen Lagerplatz zur Nacht niederlassen können.

Roter Weg: 
Der Weg ist 5 km lang und führt Sie über die Plantage und offene große Flächen. Der Start ist am Parkplatz an der Nordseite des Lyngbyvej. Sie können die Aussicht am Holme Sø genießen und nach Westen zum Store Tyvbak gehen. Dort gibt es einen markierten Weg hoch zu einem Aussichtspunkt. Sie kommen so weit in dem Gebiet herum bis zum Wald Københavnerskov und zum Gedenkstein für C. C. Andresen.

Gelber Weg mit Start ab Kystvej am 10,8 km-Schild: 
Der Weg ist 6 km lang und kann auf 8,5 km verlängert werden. Sie starten am Parkplatz am Kystvej an dem km-Schild 10,8. Von hier aus geht der Weg zum Per Madsens Kjær und weiter nach Westen zu der Ebene am Nakorsak Sø. Sie können die Aussicht vom Aussichtsturm genießen, von wo aus Sie gut Rotwild und Rehe beobachten können. Kurz hinter dem Turm kommen Sie an einer Gruppe Grabhügel vorbei. Wenn Sie den Weg verlängern wollen, dann können Sie nach Westen zu der großen Ebene am Røddekjær (Rødde Teich) gehen. Røddekjær ist ein Teil einer Abblasfläche, die zu der großen parabelförmigen Düne um den Nakorsak Sø gehört. Nachdem über Jahre hinweg die Flächen am Røddekjær gerodet wurden, ist das Gebiet heute ein Sandmosaik von offenem Heidemoor, Glockenheide und trockener Grasheide mit einzelnen flachen Dünen.

Wanderung auf dem Vestkyststi (Westküstenweg): 
Die Strecke entlang der Westküste besteht zum Teil aus einem Radweg (der Vestkysterute, nationaler Radweg Nr. 1), zum Teil aus einem Wanderweg, dem Vestkyststi (Westküstenweg), der in Thy über weite Strecken über den alten Rettungsweg verläuft. Es ist ein tolles Erlebnis, ein Stück über den insgesamt 560 km langen Weg zu wandern, der entlang der Westküste von Jütland im Nationalpark Thy von Agger im Süden bis Hanstholm im Norden verläuft. Die Route führt durch die Lodbjerg Klitplantage, wo sie am Leuchtturm Lodbjerg Fyr vorbeigeht und führt weiter durch Dünenheiden auf dem alten Rettungsweg, der westlich der Hvidbjerg Klitplantage verläuft. In der früheren Fischersiedlung Lyngby ist die alte Rettungsstation als einfache Übernachtungsstätte eingerichtet. Hier können Sie die Nacht verbringen.

Wenn Sie gut zu Fuß sind, können Sie den ganzen Weg von Rudbøl an der dänisch-deutschen Grenze bis Skagen laufen. Der Wanderweg ist der älteste nationale Wanderweg Dänemarks und der erste Teil wurde bereits in den 1970er Jahren angelegt. Der Weg ist Teil der Nordseeroute, die einer der längsten Wanderwege der Welt ist.

Erfahren Sie mehr über den Vestkyststi

Wanderung auf dem Nordsøsti (Nordseeweg)

Der Nordsøsti ist ein internationaler Wanderweg, der durch acht Länder führt: Belgien, Niederlande, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Schottland und England. Er verläuft den ganzen Weg rund um die Nordsee. In Thy ist der Wegverlauf identisch mit dem Vestkyststi. Aber wenn Sie ernstlich vorhaben, eine wirklich lange Wandertour zu machen, brauchen Sie hier nur zu starten. Erst nach 6 000 km kommen Sie nach Ihrem langen Weg rund um das Meer hierher zum Ausgangsort zurück.

Radwege

Waldwege zum Radfahren

Es gibt viele gute Waldwege in Lodbjerg Klitplantage und Hvidbjerg Klitplantage, auf denen Sie mit dem Rad fahren dürfen. Nehmen Sie ein Esspaket und ein Fernglas mit, dann sind Ihnen Energiezufuhr und interessante Eindrücke sicher.

Vestkystrute

Radfahrer, die gerne auf den Drahtesel springen, um eine schöne und etwas längere Tour zu unternehmen, können ihre Fähigkeiten auf der Vestkystrute (Westküstenroute) zeigen, die entlang der gesamten jütländischen Westküste verläuft. Sie können südlich der Lodbjerg Plantage auf den Radweg kommen, wo er westlich vom Flade Sø verläuft. Danach folgen Sie dem Rettungsweg bis zum Leuchtturm Lodbjerg Fyr und weiter durch Lodbjerg und dann Hvidbjerg Klitplantage. Die Dünen- und Heidegebiete zwischen Agger und Lyngby stehen unter Naturschutz. Deswegen müssen Sie hier auf dem Redningsvej (Rettungsweg) bleiben, auch wenn Teile der Strecke auf dem Wanderweg Vestkyststi verlaufen.

Erfahren Sie mehr über die Vestkystrute durch den Nationalpark Thy (auf Dänisch)

Nordsø-cykelrute

Ebenso wie die Wanderer den Nordsøsti (Nordseeweg) rund um die Nordsee laufen können, können Sie mit dem Rad die Nordsø-cykelrute, den Nordsee-Radweg fahren, der durch acht Länder führt: Belgien, Niederlande, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Schottland und England. Auf dem Weg kommen Sie durch fantastische Küstenlandschaften und können auf großen und kleinen Wegen fahren.

Erfahren Sie mehr über die Nordsø-cykelrute auf northsea-cycle.com (auf Dänisch)

Hvidbjerg Plantage. Foto: Lars Gundersen

Reitwege

Reiten in der Hvidbjerg Klitplantage

Direkt nördlich von Svankjær gibt es einen gekennzeichneten Reitweg, der Sie 4 km rund durch die Hvidbjerg Klitplantage führt. Sie können Ihr Auto nebst Pferdeanhänger auf dem Parkplatz am Lyngbyvej abstellen.

Reitweg Thy – durch den Nationalpark Thy

„Rideruten Thy“ (Reitweg Thy) ist ein gekennzeichneter und zusammenhängender Weg durch die wildeste Natur Dänemarks im Nordwesten bei Jyllands Skulder (Schulter von Jütland). Der Weg verläuft über 100 km vom Leuchtturm Lodbjerg Fyr im südlichsten Teil des Nationalparks Thy bis Sårup im nördlichsten Teil der Tved Klitplantage. Unterwegs kommen Sie durch unterschiedliche Landschaften: Strand, Dünenheide, Plantagen, offene Flächen und Süßwasserseen.

Es gibt auf dem Weg vier Gehege, wo Sie Pause machen können. Sie können hier Ihr Pferd in das Gehege stellen und selbst Pause machen. Die Gehege sind kleinere umzäunte Gebiete mit Wassertrog und beschränkten Möglichkeiten zum Grasen. Die vier Gehege befinden sich in Hvidbjerg Klitplantage, Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage und Tved Klitplantage. 

Der größte Teil des Reitweges verläuft über angelegte Waldwege. Auf einzelnen kurzen Abschnitten führt er über Wander- und Radwege, durch Orte und über den Strand. Normalerweise darf man während der Sommermonate nicht auf dänischen Stränden reiten, aber auf dem Abschnitt der Riderute Thy, der über den Strand führt, dürfen Sie das ganze Jahr über reiten.

Die Dünen- und Heidegebiete zwischen Agger und Lyngby stehen unter Naturschutz. Deswegen dürfen Sie hier nicht auf dem Redningsvej (Rettungsweg) reiten, auch wenn dieser auf einem Teil der Strecke auf dem Wanderweg Vestkyststi verläuft.

Sie können auch eine Mehrtagestour mit einer Übernachtung in einem Unterschlupf oder auf einem der einfachen Lagerplätze machen und so ein besonderes Naturerlebnis im Nationalpark Thy auf dem Rücken Ihres Pferdes erleben. Wenn Sie kein eigenes Pferd haben, können Sie eins bei den Pferdeverleihern ausleihen, die in dem Gebiet wohnen.

Erfahren Sie mehr über die Riderute Thy auf riderutenthy.dk (auf Dänisch)

Erfahren Sie mehr über Reiten in Thy (auf Dänisch)

Anstandsregeln für Reiter und allgemeine Regeln für das Reiten in Thy

• Bleiben Sie auf den gekennzeichneten Reitwegen. 
• Auf öffentlichen Wegen und Straßen reiten Sie auf der rechten Straßenseite. 
• Auf Wald- und Kieswegen reiten Sie auf den Rabatten in der Mitte oder an der Seite des Weges. 
• Reiten Sie langsam, wenn Sie auf Fußgänger und Radfahrer treffen. 
• Vom 1. September bis 31. Mai dürfen Sie auf unbewachsenen Strandabschnitten reiten. Im übrigen Teil des Jahres ist dort Reiten verboten. Für den Teil der Riderute Thy, der über den Strand führt, gibt es eine Sondergenehmigung. Sie dürfen hier das ganze Jahr über reiten. 

Pflücken und Essen

Sie können Moosbeeren, Rauschbeeren und Sanddorn auf der Dünenheide bei Lodbjerg finden. Die Leute aus der Gegend, die Thyboerne bezeichnen die Rauschbeeren als Blaubeeren. Es sind aber keine „echten“ und kräftig schmeckenden Blaubeeren. Deswegen haben sie den etwas abfälligen Spitznamen „Arme Leute Blaubeeren“ erhalten. „Echte“ Blaubeerbüsche können in den mageren Dünenplantagen von Thy nicht existieren. Die Rauschbeeren kann man aber gut für Konfitüre oder zum Backen verwenden. Sie können auch die Sanddornbeeren pflücken und für Süßes oder als Kräuterschnaps verwenden. In der Pilzsaison von August bis Oktober können Sie leckere Pfifferlinge und essbare Dickröhrlingsartige Pilze finden.

Erfahren Sie mehr über das Pilzsuchen (auf Dänisch)

Tauchen Sie in das Meer ein

Die Nordsee grenzt direkt an Lodbjerg und Hvidbjerg Klitplantage an. Wenn Sie mit dem Auto kommen, können Sie einfach zu der fantastischen Aussicht über das Meer und den Abhang zum Strand bei der früheren Fischersiedlung Lyngby fahren. Das Meer wirkt sich auf Körper und Seele aus, egal wie die Witterung ist. An manchen Tagen gibt es wilde und gewaltige Wellen und an anderen Tagen ist das Meer ruhiger. Sie können am Strand bei Lyngby oder südlich und nördlich davon baden gehen.

Erfahren Sie mehr über die Sicherheit beim Baden auf badesikkerhed.dk (auf Dänisch)

Genießen Sie ein ruhiges Bad im See

Per Madsens Kjær in der Hvidbjerg Klitplantage ist ein reizvolles Ausflugsziel und eine gute Badestelle für Familien mit Kindern. Das Wasser ist sauber, der Grund ist schön und es gibt geschützte Stellen in den Plantagen.

Finden Sie Bernstein nach dem Sturm

Wenn Sie auf der Suche nach Bernstein sind, sollten Sie die Küste am Tag nach einem kräftigen Sturm abgehen. In den Tangstreifen, die das Meer auf den Strand gespült hat, können Sie Bernsteinklumpen finden.

Hunde an der Leine sind willkommen

Weder in der Lodbjerg Klitplantage noch in der Hvidbjerg Klitplantage dürfen Hunde frei herumlaufen. An der Leine sind sie aber willkommen. Die nächstgelegenen Hundewälder sind Rønhede Plantage bei Bedsted und der Hundewald bei Faddersbøl.

Aussichtspunkte in der Dünenplantage von Sydthy

Es gibt mehrere gute Stellen bei einem Besuch in der Dünenplantage von Sydthy, um sich einen Überblick zu verschaffen.

In der Hvidbjerg Klitplantage haben Sie die Auswahl zwischen zwei Aussichtstürmen.

Der eine Turm liegt am Tuskærvej. Sie können vom Kystvej aus in Richtung Tontaubenschießstand fahren und an der Schranke parken. Wenn Sie von hier aus zu Fuß weitergehen, kommen Sie nach 500 m zu einem Schild, das nach links zum Aussichtsturm weist. Oben vom Turm aus haben Sie einen Blick auf den See Per Madsens Kjær.

Der andere Turm ist der Nakorsaktårn in der Nähe von dem Nakorsakvej, ca. 1 km nördlich vom Hvidbjerghus.

Von dem Turm aus haben Sie eine Übersicht über den See Nakorsaksø und den See Per Madsens Kjær. Der komische Name „Nakorsak“ ist grönländisch und bedeutet „Arzt“. Man vermutet, dass der Name von einem früheren Jagdpächter stammt, der Arzt in Grönland war.

In der Lodbjerg Klitplantage haben Sie die mit Abstand beste Aussicht von dem Leuchtturm Lodbjerg Fyr.

In beiden Plantagen gibt es zudem eine Reihe schöner Aussichtspunkte, auf die Sie treffen, wenn Sie durch das Gebiet wandern. Steigen Sie hinauf, wenn Sie auf eine Anhöhe treffen, und erleben Sie die Andersartigkeit der abwechslungsreichen Natur bei einem Blick von oben. In der Lodbjerg Klitplantage finden Sie den westlichsten Aussichtspunkt der Gegend, den Penbjerg, der nahe der Nordsee liegt. Folgen Sie vom Lodbjerg Fyr aus dem blauen Wanderweg.

Auch am Store Tyvbakke kommen Sie auf die Anhöhe und haben einen Blick auf die Landschaft.

Ved Lyngby Redningshus. Foto: Lars Gundersen

Hören Sie den Schuss?

Wenn Sie in der Hvidbjerg Klitplantage umhergehen, können Sie an manchen Tagen Schüsse hören. Die kommen von dem Schießstand für Tontaubenschießen von Sydthy (Sydthy Flugtskydningscenter) am Tuskærvej. Wenn Sie Jäger sind und gerne an den Schießübungen teilnehmen wollen, können Sie sich an die Jäger in Sydthy über die Homepage des Dänischen Jagdverbandes (Danmarks Jægerforbund) wenden.

Kontakt zu den Jägern in Sydthy auf sydthyflugtskydning.dk

Geführte Touren

Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy (Naturschutzbehörde Thy) und andere Gruppierungen veranstalten über das Jahr viele verschiedene Touren.

Sehen Sie hier den Veranstaltungskalender (auf Dänisch)

Sie können sich für den Newsletter anmelden und bekommen dann laufend die Veranstaltungshinweise an Ihre E-Mail-Adresse zugesandt.

Melden Sie sich für den Newsletter auf thy360.dk (auf Dänisch)

Wenn Sie spezielle Wünsche haben oder Ihre eigene Tour veranstalten wollen, können Sie einen Naturführer oder Führer buchen, der über spezielle Kenntnisse z. B. der Kulturgeschichte verfügt.

Buchen Sie mindestens einige Wochen vor dem geplanten Termin (auf Dänisch)

App für Smartphones

Nationalpark Thy hat eine App mit einem elektronischen Führer zu der Gegend und den Aktivitäten im Nationalpark entwickelt.

Die App finden Sie auf danmarksnationalparker.dk

Daneben gibt es eine weitere App mit guten Informationen über die Gegend von der Thisted Kommune, „Den grønne tråd”.

Die App finden Sie auf green.thisted.dk (auf Dänisch)

Es gibt auch einen gedruckten Wander- und Radwegeführer mit Karte, den Sie beim Nationalpark Thy kaufen können.