Praktisk

Få et overblik over løbe-, vandre- og cykelruter på udinaturen.dk

Se og download stort kort over området

Begrænset adgang

Du har stort set frit slag året rundt til at besøge Lodbjerg og Hvidbjerg Klitplantager, som samlet kaldes ’Klitplantagerne i Sydthy’. Dog er der i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli adgang forbudt på den del af Lyngby Hede, som ligger øst for Redningsvejen. Redningsvejen er kun tilladt for gående trafik – ikke for cyklister og ryttere.

Find vej

Du kan komme til Klitplantagerne i Sydthy ad flere veje, hvis du er i bil, på cykel eller gående. Kom sydfra ad landevej 181 fra Thyborøn og tag færgen til Agger, hvorfra du fortsætter nord på ad Lodbjergvej. Du kan også komme ad landevej 11 over Thyholm, gennem Hurup og Vestervig. Og du kan komme øst fra over Limfjordsøen Mors eller fra nord gennem Nationalpark Thy.

Parkering

Der er gode parkeringsforhold i og omkring de to klitplantager i Sydthy. Fem styks p-pladser i Lodbjerg Klitplantage og fire i Hvidbjerg Klitplantage.

Offentlig transport

Kører du ikke i bil, kan du tage bus nr. 318 fra Thisted og stå af i Svankjær lige ved Hvidbjerg Klitplantage, eller du kan tage tog til Hurup og derfra tage bus nr. 321 til Agger og gå derfra de få km nord på til Lodbjerg Klitplantage.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk .

Toiletter

Der er offentlige toiletter ved den østligste p-plads på Lodbjergvej, ved kirken og ved fyret i Lodbjerg Klitplantage og ved de to p-pladser ved Kystvejen i Hvidbjerg Klitplantage.

Lodbjerg Fyr

Lodbjerg fyr er åben for publikum hver dag fra kl. 7-21.

Løbe- og cykelruter

Uanset om du kommer på to hjul eller til fods, er der rig mulighed for at få dine ønsker om bevægelse og naturoplevelser opfyldt i disse to sydthy’ske klitplantager. 10 afmærkede vandreruter foruden de lange Vestkyst- og Nordsøstier.

Find ruter til cykling og til vandring på udinaturen.dk .

Riderute

En riderute er etableret i Nationalpark Thy, så ryttere og heste kan følges ad gennem hele nationalparken. Den begynder i Lodbjerg Klitplantage og slutter ved Sårup i Tved Klitplantage syd for Hanstholm. Undervejs på den lange rute er der pausefolde, så hestene kan komme på fold, og rytterne tage en pause eller overnatte i shelter.

Læs mere om rideruter i Thy på riderutenthy.dk

 

Læs regler for ridning

Overnatning

Du kan overnatte på klitplantagernes primitive overnatningssteder. Der er én i Lodbjerg Klitplantage og én i Hvidbjerg Klitplantage. Desuden kan du overnatte i det tidligere redningshus i Lyngby.

Se lejrpladserne på udinaturen.dk

Læs mere under aktiviteter

For handicappede

En af de afmærkede vandreruter i Hvidbjerg Klitplantage (tur nr. 7) er anlagt, så den egner sig for både kørestolsbrugere og gangbesværede. Derudover er der mange skovveje, som er i så fin stand, at man det meste af året kan komme omkring på dem i kørestol. Inden for Nationalparkens grænser er belægningen på hele Vestkystrutens cykelstier lavet, så den også er egnet til kørestolsbrugere.

Hunde

Hunde i snor er velkomne. Nærmeste hundeskov er Rønhede Plantage ved Bedsted og hundeskoven ved Faddersbøl.

Se de nærmeste hundeskove på udinaturen.dk

Praktisches – Dünenplantagen von Sydthy

Einen Überblick über die Jogging-, Wander- und Radwege finden Sie auf udinaturen.dk (auf Dänisch)

Zugangsbeschränkungen

Im Großen und Ganzen gesehen haben Sie das ganze Jahr über die Freiheit zum Besuch der Lodbjerg Klitplantage und Hvidbjerg Klitplantage, die zusammen „Dünenplantagen von Sydthy“ genannt werden. Während der Brutzeit vom 1. April bis 15. Juli ist jedoch der Zugang zu dem Teil der Lyngby Heide verboten, der östlich von dem Rettungsweg (Redningsvej) liegt. Die Benutzung des Rettungsweges ist nur für Fußgänger und nicht für Radfahrer und Reiter zugelassen.

Toiletten

Öffentliche Toiletten gibt es an der Kirche und am Leuchtturm in der Lodbjerg Klitplantage sowie an den Parkplätzen am Strand in Lyngby.

Wander- und Radwege

Egal, ob Sie auf zwei Rädern oder zu Fuß kommen, haben Sie viele Möglichkeiten, Ihren Bewegungsdrang in den Dünenplantagen von Sydthy auszuleben und Ihren Wunsch nach Naturerlebnissen zu erfüllen. Es gibt zehn markierte Wanderwege, allen voran die langen durchquerenden Wanderwege Vestkyststi und Nordsøsti. Die Panoramarute 410 ist ein Rundweg, der auf 43 km durch die Lodbjerg Plantage führt.

Reitwege

Im Nationalpark Thy ist ein Reitweg angelegt, auf dem Pferd und Reiter durch den ganzen Nationalpark reiten können. Er beginnt in der Lodbjerg Klitplantage und endet bei Sårup in der Tved Klitplantage südlich von Hanstholm. Auf dem langen Weg gibt es unterwegs Pausengehege, sodass die Pferde grasen können und die Reiter pausieren oder in einem Unterschlupf übernachten können.

Erfahren Sie mehr über den Reitweg in Thy auf riderutenthy.dk (auf Dänisch)

Lesen Sie hier die Verhaltensregeln beim Reiten (auf Dänisch)

Übernachtung

Sie können in den einfachen Übernachtungsmöglichkeiten in den Dünenplantagen übernachten, wenn Sie zu Fuß, mit dem Rad oder auf dem Pferd kommen. Es gibt eine in der Lodbjerg Klitplantage und eine in der Hvidbjerg Klitplantage. Außerdem können sie in dem früheren Rettungshaus in Lyngby übernachten.

Zugangsmöglichkeiten für behinderte Menschen

Einer der gekennzeichneten Wege in der Hvidbjerg Klitplantage (Weg Nr. 7) ist so angelegt, dass er sich für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Mobilitätsbeschränkungen eignet. Zudem gibt es viele Waldwege, die in einem so guten Zustand sind, dass man sie die meiste Zeit des Jahres mit dem Rollstuhl befahren kann. Innerhalb der Grenzen des Nationalparks ist der Belag auf den Radwegen der Vestkystrute so angelegt, dass er auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist.

Hunde

Hunde an der Leine sind willkommen. Die nächstgelegenen Hundewälder sind die Rønhede Plantage bei Bedsted und der Hundeskov bei Faddersbøl.

So kommen Sie hin

Mit dem Auto

Sie können auf mehreren Wegen zu den Dünenplantagen von Sydthy kommen, wenn Sie mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß anreisen. Von Süden kommen Sie über die Landstraße 181 aus Thyborøn, nehmen die Fähre nach Agger und fahren über den Lodbjergvej weiter nach Norden. Sie können auch über die Landstraße 11 über Thyholm, Hurup und Verstervig anreisen. Oder Sie kommen aus Osten über die Insel Mors im Limfjord oder Sie kommen aus Norden durch den Nationalpark Thy.

Parken

Es bestehen gute Parkmöglichkeiten in den Dünenplantagen von Sydthy und der Umgebung. Es gibt fünf Parkplätze in der Lodbjerg Klitplantage und vier in der Hvidbjerg Klitplantage.

Öffentliche Verkehrsmittel

Wenn Sie nicht mit dem Auto kommen, können Sie den Bus Nr. 318 aus Thisted nehmen und in Svankjær nahe der Hvidbjerg Klitplantage aussteigen. Oder Sie nehmen den Zug aus Hurup und dann den Bus Nr. 322 nach Agger und gehen von da aus die wenigen Kilometer nach Norden zur Lodbjerg Klitplantage.

Planen Sie Ihre Reise auf rejseplanen.dk (auf Dänisch)


Mehr über Dünenplantagen von Sydthy: