Aktivitäten in der Dünenplantage Skagen

Aktiviteter

Se kort over området med alle detaljer

Vandreruter

Sandflugtsruten

Ruten er 2,6 km lang og slynger sig på kanten af de tilplantede klitter og langs kanten af Esbjørns Klit tæt på Vesterhavet. Du kan forlænge turen med en god halv kilometer og nå op på 3,2 km, hvis du tager en afstikker fra Jenses Vej om ad udsigtstårnet. Fra udsigtstårnet har du frit udsyn sydover mod Spirbakke og Hulsig Hede og til Sandmilen ved Kattegat og sågar kig ind mod Skagen by. Ruten er markeret med orange i kortet.

Storkrenderuten

Ruten er 5,5 km lang og er en skøn tur på den østlige side af Frederikshavnsvej. Den går forbi Kirkesig, som er et tidligere vådområde, videre over heden til Stokmile, hvorfra der er en fantastisk udsigt til Skagen og udover Albækbugten. Fra Stokmile går du videre over broen til Stokrende, forbi shelterpladsen, hvor du kan tage en lur, tilbage til Postmesterens Bakke og videre til p-pladsen, hvor turen begyndte. Ruten er markeret med gul i kortet.

Løvfaldsruten

Ruten er egnet til kørestolsbrugere og byder på både en kort (1,2 km) og en lang strækning (2,4km). Den første del af ruten løber gennem skov af gamle egetræer. Ved Grønnevej kan du tage den korte rute ved at gå til venstre mod p-pladsen, eller du kan tage den lange rute ved at gå til højre mod Anne Mettesvej. Her er en åben slette på den ene side og fyrreskov på den anden side. Ruten går videre ad Pælebakkevej og tilbage ad Gyvelvej mod p-pladsen. Fra Grønnevej kan du smutte ud og besøge Tingmandsklit. Ruten er markeret med grøn i kortet.

Kirke og Flagbakkeruten

Ruten er 2,4 km lang og en spændende tur med store oplevelser. Den begynder ved kiosken på den østlige side af Frederikshavnsvej og går forbi først Den Tilsandede Kirke og derefter Flagbakken. På Flagbakken kan du sætte dig på en bænk ved et opstillet bord og nyde udsigten over Skagen. Du kan se både Sømærket i Gl. Skagen, kirketårnet på Skagen Kirke, møllen ved Skagen By- og Egnsmuseum og den nærliggende Klitgården ved Damstederne. Informationsskilte på Flagbakken fortæller om de fugletræk, som du kan være heldig at se her. Ruten er markeret med rød i kortet.

På cykel

På alle skovveje og anlagte cykelruter er tohjulede velkomne. Husk at tag hensyn til folk på gå-ben.

Vestkystruten

Den regionale cykelsti, Vestkyststien, går gennem Skagen Klitplantage. Den løber gennem Vamster Banke på østsiden af Frederikshavnsvej, fører dig ind gennem den østlige del af plantagen og leder dig ud på Gl. Landevej ind mod Skagen by. Undervejs kommer du forbi shelterpladsen lige syd for Sandmilevej, hvor du kan overnatte eller bare slappe lidt af før den sidste tur ind mod Skagen.

Læs mere om Vestkystruten

Mountainbikeruter

En 15 km-lang og udfordrende mountainbikerute byder mountainbikere velkommen i den østlige del af plantagen. Banen veksler mellem kørsel på grusvej, terrænkørsel på sandet undergrund og snoede strækninger ind mellem træerne.
Turen begynder ved Skagen Ok og Motions klubhus på Gl. Landevej 47 eller ved Den Tilsandede Kirke og er markeret med røde pæle med Naturstyrelsens piktogram for mountainbike samt hvide pletter på træerne.

Det er Skagen OK og Motion, der i samarbejde med Naturstyrelsen i Vendsyssel har anlagt stien. Du må foruden på mountainbikeruten cykle på alle skovveje, men du må ikke cykle i skovbunden eller op eller ned ad klitterne. Husk også, at det er tilladt at færdes til fods overalt i plantagen, og derfor kan du pludselig møde mennesker, hvor du ikke forventer det. Det er vigtigt at tage hensyn:

 • Undgå at køre på de markerede vandrestier
 • Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær sikker på, at de har opdaget dig
 • Der kan være fodgængere og hunde på mountainbikeruten, og de må gerne være der
 • Ruten må kun benyttes til træning. Hvis du gerne vil arrangere et løb, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen. Søg om tilladelse

Se mountainbikeruten på kort (markeret med rød)

Med hund

Hunde i snor er velkomne i Skagen Klitplantage. Hvis du gerne vil undgå snoren, kan du lade hunden rende frit omkring i den indhegning, som blev anlagt i 2013 i den nordlige ende af klitplantagen. Godt 10 ha natur har de firbenede her at boltre sig på. I Byfogedskoven, som er et mindre stykke statsskov i udkanten af Skagen by, er det også tilladt at lade hunden gå løs.

Se hundeskovene på udinaturen.dk

På hesteryg

Ryttere er velkomne i plantagen på de afmærkede ridestier, på asfalterede veje og på grusveje, der er mindst 2,5 meter brede – her skal rytterne ride i siderabatten. Det er ikke tilladt at ride i klitterne og på de ruter, som er afmærket til gående eller cyklister.

Se rideruter på udinaturen.dk

For handicappede

Der er gode muligheder for, kørestolsbrugere kan komme ud og nyde naturen i Skagen Klitplantage. Alle større skovveje er velegnede, og vandrestien Løvfaldsruten er anlagt specielt til kørestolsbrugere. Ruten er markeret med grøn i kortet.

Havbadning

Skagen Klitplantage ligger mellem to have. Mod vest ligger Skagerrak, og mod øst ligger Kattegat. Begge kyster er skønne.

Læs mere om badesikkerhed

Overnatning

Du kan overnatte i shelter i den østlige del af plantagen og i medbragt telt på lejrpladsen i den vestlige del af plantagen. Pladsen ligger i kanten af en ældre fyrreskov i tilknytning til en grillplads, der er tæt ved den asfalterede cykelsti, Hulsigstien. Der kan køres med kørestol ad Hulsigstien, men stien ind til grillpladsen er ikke anlagt til kørestolsbrugere.

Se overnatningsmuligheder på udinaturen.dk

Bål og grill

I plantagens østligste ende mod Esbjørns Klit er der muglighed for at tænde bål og samles om flammer og gløder og nyde varmen.

Se bål- og grillpladser på udinaturen.dk

Tag på fuglekig

Du behøver ikke være ornitolog for at få stor glæde af at studere de adskillige spændende fugle, som flyver henover Skagen Klitplantage – og området ved Skagen i øvrigt – flere gange om året. Mange steder i området har du gode udkigsforhold, men især fem lokaliteter giver ekstraordinære gode muligheder for at se fugle. De tre første, nummer 1, 2 og 3, ligger inde i Skagen Klitplantage. De sidste to ligger udenfor.

 1. Damsted Klit. Når vinden er i vest eller i nord, trækker mange rovfugle over Damsted klit.
 2. Flagbakken. Det højeste punkt i Skagen, hvorfra du kan se rovfugle på dage med nordenvind eller svag vind fra andre retninger. Flagbakken er en fin lokalitet til at vurdere, hvor fuglene trækker fra og til. Du kan også herfra se de fugle, der yngler i plantagen og Hulsig Hede, blandt andet ravn og trane. Hvis du ikke har din egen fuglebog med, kan du studere det informationsskilt om fugle, der står på Flagbakken.
 3. Store Klit. På dage med sydøstlige vinde er Store Klit velegnet til at studere rovfugle. Hvis vejret også er lunt, er forholdene endnu bedre. Nogle dage kan du høre hedelærken synge i området ved Store Klit.
 4. Nordstrand er Danmarks nordligste punkt, der hele året byder på gode muligheder for at studere fugle. Særligt på en forårsdag med østenvind er der gode chancer for spændende syn. Du kan være heldig at se både havfugle, for eksempel lommer, rovfugle og småfugle. Kommer du tidligt om morgenen, har du størst chance.
 5. Grenen. Fra toppen er de yderste klitter kan du se fugle hele året. Måger og vadefugle dasker lidt rundt på stranden, mens de holder pause, suler styrtdykker efter fisk tæt på kysten, og inde i krattet kan mange småfugle lide at tage et hvil. Særlig kendt for fugleelskere er Ellekrattet, som er Danmarks nordligste løvskov. Her kan du være heldig at se nogle meget sjældne fugle, for eksempel pirol, lille flagspætte og lille fluesnapper. I rørskoven vest for Ellekrattet er der vand- og sumpfugle, for eksempel skægmejsen. Også her har du størst chance for at nyde fuglene, hvis du kommer fra morgenstunden.

Se observationsposterne på udinaturen.dk

Saml hindbær og brombær i Byfogedskoven

En mindre stump skov, Byfogedskoven i Skagens sydlige ende, er som Skagen Klitplantage også statsskov. Her er du velkommen til at nyde blandt andet Danmarks nordligste bøgeskov. Og her kan du plukke en buket anemoner om foråret, vilde hindbær i sensommeren og brombær i det tidligere efterår.

Læs mere om Byfogedskoven

Fiskeri

I Skøjteløbersøen er der ’frit fiskeri’. Det betyder, at du i denne sø på Naturstyrelsens areal må fiske, når du overholder reglerne for lystfiskeri.

Læs reglerne

Se de frie fiskerier på udinaturen.dk

Skagen Klitplantage. Foto: Lars Gundersen

Wanderwege

Sandflugtsrute

Der Weg ist 2,6 km lang und schlängelt sich dicht an der Nordsee entlang der Ränder der bepflanzten Dünen und der Düne Esbjørns Klit. Sie können den Weg um einen guten halben Kilometer auf 3,2 km verlängern, wenn Sie den Abstecher vom Jensens Vej zum Aussichtsturm gehen. Vom Aussichtsturm aus haben Sie eine freie Sicht nach Süden Richtung Spirbakke, nach Hulsig Hede, zur Sandmile am Kattegat und sogar bis in die Stadt Skagen. Der Weg ist in der Karte orange gekennzeichnet.

Storkrenderute

Der Weg ist 5,5 km lang und bietet eine schöne Wanderung auf der östlichen Seite der Straße Frederikshavnsvej. Er führt an Kirkesig, einem früheren Feuchtgebiet vorbei, und geht weiter über die Heide bis Stokmile. Von dort haben Sie eine fantastische Aussicht auf Skagen und die Albækbugt. Ab Stokmile gehen Sie über die Brücke bis Stokrende und an einem Übenachtungsplatz mit Unterschlupf vorbei. Hier können Sie ein Nickerchen machen. Von hier aus geht es zurück zum Hügel Postmesterens Bakke und weiter zum Parkplatz, dem Ausgangspunkt der Tour. Der Weg ist in der Karte gelb gekennzeichnet.

Løvfaldsrute

Der Weg ist für Rollstuhlfahrer geeignet und kann als kurze Tour (1,2 km) oder lange Tour (2,4 km) zurückgelegt werden. Der erste Teil des Weges führt durch einen alten Eichenwald. Am Grønnevej können Sie sich für die kurze Tour entscheiden, indem Sie nach links zum Parkplatz gehen oder Sie gehen die lange Tour weiter, indem Sie sich nach rechts in Richtung Anne Mettesvej wenden. Hier gibt es eine offene Ebene auf der einen Seite und einen Kiefernwald auf der anderen Seite. Der Weg führt weiter über den Pælebakkevej und zurück über den Gyvelvej zum Parkplatz. Am Grønnevej können Sie den Weg verlassen und zur Düne Tingmandsklit gehen. Der Weg ist in der Karte grün gekennzeichnet.

Kirke og Flagbakkerute

Der Weg ist 2,4 km lang und bietet viele interessante Erlebnisse. Er beginnt am Kiosk auf der östlichen Seite der Straße Frederikshavnsvej und führt zuerst zu der Versandeten Kirche und dann zum Hügel Flagbakke. Auf dem Flagbakke gibt es einen Tisch mit Bänken. Sie können sich hinsetzen und die Aussicht auf Skagen genießen. Von hier aus sind das Seezeichen in Gl. Skagen, der Kirchturm der Kirche von Skagen, die Mühle am By- og Egnsmuseum von Skagen und der nahegelegene Dünenhof bei Damstederne zu sehen. Hinweisschilder auf dem Flagbakke informieren über den Flug der Zugvögel, die Sie mit Glück hier beobachten können. Der Weg ist in der Karte rot gekennzeichnet.

Mit dem Fahrrad

Auf allen Waldwegen und angelegten Radwegen sind Zweiradfahrer willkommen. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Spaziergänger.

Vestkystrute

Der regionale Radweg, Vestkyststi führt durch die Dünenplantage Skagen. Er verläuft durch Vamster Banke auf der Ostseite der Straße Frederikshavnsvej und führt Sie dann durch den östlichen Teil der Plantage zum Gl. Landevej und weiter bis in die Innenstadt von Skagen. Unterwegs kommen Sie an einem Übernachtungsplatz mit Unterschlupf südlich vom Sandmilevej vorbei. Dort können Sie übernachten oder nur eine kurze Pause machen, bevor Sie das letzte Stück nach Skagen fahren.

Erfahren Sie mehr über die Vestkystrute auf vejdirektoratet.dk (auf Dänisch)

Mountainbikerute

Eine 15 km lange Mountainbikeroute mit vielen Herausforderungen bietet sich im östlichen Teil der Plantage. Die Strecke verläuft auf Kieswegen, sandigem Untergrund im Gelände und gewundenen Strecken zwischen Bäumen.

Die Route beginnt bei OK in Skagen und dem Klubhaus der Bewegungssportler am Gl. Landevej 47 oder bei der Versandeten Kirche. Sie ist mit roten Pfählen mit dem Piktogramm der Naturschutzbehörde für Mountainbike sowie weißen Flecken an den Bäumen gekennzeichnet.

OK in Skagen und die Bewegungssportler haben in Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde von Vendsyssel die Route angelegt. Sie dürfen zudem auf allen Waldwegen mit dem Mountainbike fahren, aber Sie dürfen nicht durch den Wald oder die Dünen hinauf und hinunter fahren. Beachten Sie auch, dass man überall in der Plantage zu Fuß gehen darf. Deshalb können Sie leicht an Stellen auf Menschen stoßen, wo Sie nicht damit rechnen. Achten Sie deshalb auf Folgendes

 • Fahren Sie nicht auf den markierten Wanderwegen.
 • Fahren Sie langsam an anderen Besuchern im Wald vorbei und vergewissern Sie sich, dass diese Sie wahrgenommen haben.
 • Es können sich Fußgänger oder Hunde auf den Mountainbikerouten befinden und sie dürfen da auch sein.
 • Die Routen sind nur zu Trainingszwecken zugelassen. Wenn Sie einen Wettkampf veranstalten möchten, brauchen Sie hierfür die Genehmigung der Naturschutzbehörde. 

Antrag auf Genehmigung (auf Dänisch)

Hier sehen Sie die Karte mit den Mountainbikerouten (auf Dänisch)

Skoleklasse ved Den Tilsandede Kirke. Foto: Lars Gundersen

Mit dem Hund

Hunde an der Leine sind in der Dünenplantage Skagen willkommen. Wenn Sie Ihren Hund frei laufen lassen wollen, können Sie dies innerhalb der Einzäunung tun, die 2013 am nördlichen Ende der Dünenplantage angelegt wurde. Hier können sich die Vierbeiner auf gut 10 Hektar Fläche tummeln. Im Byfogedskov, einem kleineren, staatlichen Wald am Stadtrand von Skagen, dürfen Hunde ebenfalls frei herumlaufen.

Sehen Sie sich die Hundewälder auf udinaturen.dk an (auf Dänisch)

Mit dem Pferd

Reiter dürfen gerne in der Plantage auf den gekennzeichneten Reitwegen, den Asphaltwegen und den Kieswegen reiten, die mindestens 2,50 m breit sind. Hier müssen Sie auf den Seitenrabatten reiten. Es ist nicht erlaubt, in den Dünen oder auf Wegen für Fußgänger und Radfahrer zu reiten.

Sehen Sie sich die Reitwege auf udinaturen.dk an (auf Dänisch)

Für Menschen mit Behinderungen

Rollstuhlfahrer können gut in die Dünenplantage Skagen gelangen und sie genießen. Alle größeren Waldwege sind für Rollstühle geeignet und der Wanderweg Løvfaldsrute ist speziell für Rollstuhlfahrer angelegt. Der Weg ist in der Karte grün gekennzeichnet.

Laden Sie den Miniguide herunter  (auf Dänisch)

Baden im Meer

Die Dünenplantage Skagen liegt zwischen zwei Meeren. Im Westen befindet sich der Skagerrak und im Osten das Kattegat. Beide Küsten sind schön.

Erfahren Sie mehr über die Sicherheit beim Baden auf badesikkerhed.dk (auf Dänisch)

Übernachten

Sie können im östlichen Teil der Plantage in Unterschlüpfen oder mit einem mitgebrachten Zelt auf dem Lagerplatz im westlichen Teil der Plantage übernachten. Der Platz liegt am Rand eines älteren Kiefernwaldes, verbunden mit einem Grillplatz, in der Nähe des asphaltierten Radweges, Hulsigsti. Über den Hulsigsti können Sie auch mit einem Rollstuhl anfahren. Der Weg zum Grillplatz ist aber nicht für Rollstuhlfahrer geeignet.

Erfahren Sie mehr über die Übernachtungsmöglichkeiten auf udinaturen.dk (auf Dänisch)

Feuer und Grillen

Am östlichen Ende der Plantage zur Düne Esbjørns Klit gibt es die Möglichkeit zum Feuermachen und sich darum zu versammeln und die Wärme zu genießen.

Fuglekiggeri på Flagbakken. Foto: Lars Gundersen

Gehen Sie auf Vogelbeobachtung

Sie müssen kein Ornithologe sein, um großen Spaß an der Vogelbeobachtung zu haben und die unterschiedlichen interessanten Vögel zu studieren, die über die Dünenplantage Skagen und die restliche Umgebung von Skagen mehrfach jährlich fliegen. An vielen Stellen in dem Gebiet ist dies gut möglich, aber an fünf Stellen bestehen besonders gute Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung. Die ersten drei Plätze, Nr. 1, 2 und 3 befinden sich innerhalb der Plantage, die beiden letzten außerhalb.

 1. Damsted Klit. Bei West- und Nordwind ziehen viele Raubvögel über Damsted Klit.
 2. Flagbakke. Dies ist der höchste Punkt in Skagen. Sie können hier an Tagen mit Nordwind oder schwachen Winden aus anderen Richtungen Raubvögel beobachten. Flagbakke ist ein guter Ort, um die Routen der Zugvögel zu beobachten. Sie können hier auch die Vögel beobachten, die in der Plantage und Hulsig Hede brüten, wie Raben und Kraniche. Wenn Sie nicht Ihr eigenes Vogelbestimmungsbuch dabei haben, können Sie die Informationstafeln auf dem Flagbakke hierfür zu Rate ziehen.
 3. Store Klit. An Tagen mit Winden aus Südost können Sie auf der Großen Düne, Store Klit Raubvögel beobachten. Bei warmen Wetter sind die Bedingungen noch besser. An manchen Tagen können Sie in dem Gebiet von Store Klit Heidelerchen singen hören.
 4. Nordstrand ist der nördlichste Punkt Dänemarks, an dem ganzjährig gute Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung bestehen. Besonders an Frühjahrstagen mit Ostwind bieten sich hier interessante Ausblicke. Wenn Sie Glück haben, können Sie Seevögel, z. B. Seetaucher, Raubvögel und Sperlingsvögel beobachten. Früh am Morgen sind die Chancen am größten.
 5. Grenen. Von der Spitze der äußersten Düne aus können Sie ganzjährig Vögel beobachten. Möwen und Stelzvögel schlendern auf dem Strand herum, wenn sie Pause machen, Basstölpel tauchen dicht an der Küste im Sturzflug nach Fisch und im Gestrüpp verweilen viele Sperlingsvögel. Besonders bekannt bei Vogelliebhabern ist Ellekrat, Dänemarks nördlichster Laubwald. Hier können Sie mit Glück einige seltene Vögel sehen, wie z. B. den Pirol, den Kleinspecht und den Zwergschnäpper. In dem Schilfgebiet westlich vom Ellekrat gibt es Wasser- und Sumpfvögel, wie z. B. die Bartmeise. Auch hier sind die Beobachtungsmöglichkeiten am besten in den Morgenstunden.

Sammeln Sie im Byfogedskov Himbeeren und Brombeeren

Ein kleines Stückchen Wald, der Byfogedskov am südlichen Ende von Skagen, befindet sich ebenso wie die Dünenplantage Skagen im Staatsbesitz. Hier können Sie Dänemarks nördlichsten Buchenwald genießen. Im Frühjahr können Sie hier einen Strauß Windröschen, im Spätsommer wilde Himbeeren und im frühen Herbst Brombeeren pflücken.

Fischerei

In dem Skøjteløbersø ist Angeln frei erlaubt. Sie dürfen in diesem See auf dem Gelände der Naturschutzbehörde unter Beachtung der Regeln für die Freizeitfischerei angeln.

Lesen Sie hier die Regeln nach (auf Dänisch)