Aktiviteter

Vandretur i Skjern Enge. Foto: Naturstyrelsen

Se stort kort over området med detaljer

Vandreture


Skjern Ådal er gennemskåret af stier både for dem, der ønsker fast grussti under skoene, og for dem, der gerne bevæger sig lidt uden for den slagne vej for at opleve engene tæt på. Der er i alt 20 km befæstede stier, hvoraf en del er velegnede til kørestolsbrugere og gangbesværede, og derudover findes der ca. 50 km trampestier i området.
Stierne er afmærket i vandretursfolderen, hvor du også kan se de nedenstående seks ruter afmærket. Alle ruterne er markeret i landskabet med farvede trekanter, der viser vej.

Hent vandretursfolderen og læs mere om ruterne

1. Rundt om Vesterenge

Flotte udsigter over det rige fugleliv i Vesterenge. (8 km)

2. Skjern Ås munding

Flot tur, som ender med udsigt over Danmarks største delta. (6 km)

3. Langs sø og eng

Fuglelivet på søerne kan betragtes på denne rundtur, som bl.a. går forbi Lønborggård og Naturcenter Skjern Enge. (6 km)

4. Hestholmsøerne

Rundt om Øster Hestholm, bl.a. langs åløbet. Gode udsigter over søerne, som er blandt områdets vigtigste rastepladser for fugle. (4 km)

5. Lundenæs

Turen går forbi Lundenæs Voldsted, hængebroen Lundenæs Bro og Danmarks eneste rester af en gammel laksegård. (4 km)

6. Albæk Mose

Gennem heden over Fandens Eng til Skjern Å og gennem Albæk Mose. (4 km)

I perioder med meget regn og høj vandstand kan det være umuligt at færdes på visse af stierne og gennemføre vandreturene.

Cykelruter

Der er 20 km befæstede stier i området, som er velegnede til cykelture, og man kan nå langt omkring i naturområdet på den måde. Man må gerne medbringe sin cykel på trækfærgerne, så det er også muligt at besøge øen Kalvholm på to hjul.
Den nationale cykelrute nr. 4 fra København til Søndervig løber langs den nordlige side af ådalen.

Læs mere om cykelruten på udinaturen.dk

På hesteryg

Der er gode muligheder for at ride rundt i området. Der er anlagt 20 km ridestier, som typisk løber parallelt med de befæstede stier til cyklister og kørestolsbrugere.

Læs mere om færdsel på hesteryg i Skjern Ådal

Se rideruten på kort på udinaturen.dk

Tag hunden med

Hunde er velkomne i området, men skal være i snor og må ikke tages med i båd, kano
og kajak.
I ”Hundeengen”, som du finder tæt ved Skjern Bådehavn, er man velkommen til at slippe hunden løs.

Se på fugle

Skjern Ådal er et fugleparadis, som tiltrækker mange ornitologer og andre med interesse i fugleliv.
Med syv fugletårne i området er der rig mulighed for at få et overblik over fuglelivet på engene og i søerne.

Læs mere om områdets fugle i Skjern Ådal

Tag på jagt

I Skjern Ådal drives primært trækjagt efter gæs og ænder, men der kan også skydes råvildt og ræve.
Det er tilladt at drive jagt i området øst for den gamle Ganer Å på nær et mindre bynært område ved Skjern Bådehavn og mellem jernbanen og hovedvej A11.
Det samlede område med jagt omfatter ca. 1.100 ha. Heraf ejes 840 ha. af Naturstyrelsen, der har lejet jagtretten ud. Resten er privatejet eller i anden offentlig eje.
Jagtområdet er opdelt i tre områder: vest, midt og øst. Der er nu indført én fast jagtdag per uge i hvert af de tre jagtområder. Af hensyn til fuglene er jagtdagen forskudt i de tre områder.
Jagtområde vest, der er beliggende bynært mellem Skjern og Tarm holdes helt jagtfri i september.

Se kort over jagtområderne

Har du spørgsmål til jagten, er du velkommen til at kontakte skovfoged Niels Lisborg, tlf. 7254 3528/2141 8644.

Lystfiskeri

Fiskeriet i Skjern Å er meget berømt og særligt laksefiskeriet trækker lystfiskere til fra hele Europa. Den berømte Skjern Å laks var på nippet til at uddø, men et omfattende arbejde med at redde den truede laks har båret frugt.

Laks er dog langt fra det eneste, man kan få på krogen i Skjern Å. Faktisk finder man 25 af Danmarks 38 ferskvandsfiskearter i åen.

Hvor må der fiskes?

Fiskevandet i Skjern Å inden for Skjern Ådal går fra Borris Krog i øst til trækfærgerne og Pumpestation Nord i vest. Der må ikke fiskes i Hestholm Sø-området samt fra øerne i deltaområdet. Det fremgår detaljeret af kortet, der følger med fiskekortet, hvor der må fiskes.

Fiskeri fra broer, kano, båd og lignende er ikke tilladt.

Se hvor du må fiske på kort på udinaturen.dk

Hvornår må der fiskes?

Sæsonen i Skjern Å starter 16. april og slutter 15. oktober.
Der må fiskes fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. På de strækninger, som er udlagt til frit fiskeri i Skjern Enge, må der fiskes hele året under hensyn til fiskenes almindelige fredningstider.

Frit fiskeri

I Skjern Ådal er der også områder med frit (gratis) fiskeri – dog kræves landsdækkende fisketegn.

Læs mere om fisketegn

De mest kendte områder er nordsiden af Sønder Parallelkanal mellem Skjern og Tarm - fra broen ved Skænken Sø til Skjern Å - samt åstrækningen fra udløbet fra Hestholm Sø og Ganer Å (vest for Skjernåvej) frem til udløbet i Skjern Å.

Køb af fiskekort

Indenfor naturområdet Skjern Ådal varetages fiskeadministrationen af tre fiskeforeninger. Skjern Å-dalens Lystfiskeriforening, Lystfiskeriforeningen af 1926 samt Borris Fiskeriforening. Fiskekort til området sælges i lokalområdet i flere forskellige butikker, campingpladser og turistkontorer. Det gælder bl.a.:
- Korsholm, Jægervej 5, 6900 Skjern, tlf. 96 80 20 20.
- Skjern Turistkontor, Bredgade 55, 6900 Skjern, tlf. 97 35 18 55.
- Skjern Å Camping, Birkvej 37, 6900 Skjern, tlf. 97 35 08 61.

Fiskekort kan også købes på fisknu.dk

Regler for fiskeri

Der må højst være én krog på agnen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.

Den eneste form for levende agn, der må benyttes, er orm.

Efter at man har fanget en laks, må der ikke fiskes med agn (orm, gulp, duftagn) – det gælder uanset, hvad laksen er fanget på, og om den er blevet genudsat eller taget med hjem.

Alle laks og havørreder skal registreres i fangstkuverter (findes ved åen) eller online på skjernaasam.dk

Kvote for laksefiskeriet

Laksen er fredet hele året, men det er dog tilladt at fange et bestemt antal laks. Kvoten fastsættes hvert år af Naturstyrelsen.
Laksekvoten for Skjern Å var i 2013 sat til 420 laks, fordelt med 185 store laks på mere end 75 cm og 235 laks på mindre end 75 cm. Kvotens størrelse blev fastsat på baggrund af en estimeret bestand fra 2011 på ca. 4000 laks.

Besøg Skjernå-sammenslutningens hjemmeside for aktuel information om laksekvoter og evt. kvotestop

Tilsyn

Naturstyrelsen fører løbende tilsyn i området, mens de lokale fiskeforeninger varetager den egentlige kontrol med lovligt fiskeri og fiskekort suppleret af Fiskerikontrollen.

Sejlads

Det er populært at sejle på Skjern Å, ikke mindst i kajak. Der er flere gode steder at lægge til, bl.a. i Skjern Bådehavn og ved de to primitive overnatningspladser ved Borris Krog og Pumpestation Nord.

Det er tilladt at sejle med båd uden motor, i kano og i kajak medstrøms fra Borris til Ringkøbing Fjord på åens hovedløb.

Fra Pumpestation Nord ud til Ringkøbing Fjord er sejlads med og uden motor på maks. 5 knob tilladt året og døgnet rundt, både med og modstrøms på åens hovedløb. I de øvrige åstrækninger og i naturområdets søer er sejlads ikke tilladt.

Man må gerne lægge til ved åbredden og gå i land i de områder, hvor adgang er tilladt. I Hestholmområdet og på øerne i deltaet er landgang dog forbudt.

Kanoer kan lejes hos:
- Aaskov Kanofart, Kirkepladsen 6, Skarrild. Tlf. 97 19 80 30/51 26 18 66.
aaskov-kanofart.dk

- Skjern Å Kanofart, Vester Møllevej 7, Give. Tlf. 75 73 60 01. sk-kano.dk

Bålpladser

En friskfanget fisk stegt over bål eller måske bare et snobrød på en pind, kan være den perfekte måde at afslutte en dag i den friske luft. Der er derfor etableret en række bålpladser i området.

Se dem på kortet i vandretursfolderen

Overnat ved Skjern Å

Har du lyst til at forlænge besøget i Skjern Ådal med en overnatning, findes der to primitive overnatningspladser, som besøgende frit kan bruge.
Den ene overnatningsplads findes ved Pumpestation Nord, hvor der er anlagt to store shelters, en bålplads og et muldtoilet.
Pladsen ved Pumpestation Nord ligger relativt åbent, mens områdets anden overnatningsplads ligger lidt mere i læ i den østlige ende af ådalen i Borris Krog. Også her findes shelters, bålplads og muldtoilet.

Begge pladser ejes og drives af Naturstyrelsen og er gratis at bruge, men de kan ikke reserveres. Der er ikke vand på pladsen, så husk noget at drikke.
Kommer man til området i kajak eller kano er det muligt at lægge til ved begge pladser.

Se overnatningspladserne på kortet i vandretursfolderen

Wanderrouten

Skjern Ådal ist von Pfaden durchsät, die sowohl für Besucher geeignet sind, die einen festen Schotterboden unter den Füßen haben möchte, als auch für solche, die sich gerne ein wenig außerhalb der ausgetretenen Wege bewegen möchten, um die Wiesen hautnah mitzuerleben. Insgesamt gibt es 20 Kilometer an befestigten Pfaden, von denen ein Teil für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte geeignet ist, darüber hinaus gibt es 50 Kilometer an Trampelpfaden, die durch den Bereich verlaufen.

Die Pfade sind im Wanderroutenorder ausgewiesen, in dem Sie auch die untenstehenden sechs Routen finden. Sämtliche Routen sind in der Landschaft mit farbigen Dreiecken markiert, die den Weg weisen.

Hier können Sie den Wanderroutenordner einsehen und weiteres über die Routen erfahren (auf Dänisch)

1. Rund um die Vesterenge

Ausgezeichnete Aussicht auf die reichhaltige Vogelwelt in den Vesterenge. (8 km)

2. Mündung des Skjern Å

Schöne Tour, an deren Ende man Aussicht auf das größte Flussdelta Dänemarks hat. (6 km)

3. Entlang See und Wiese

Auf dieser Route, die unter anderem am Lønborggård und am Naturzentrum Skjern Enge entlangführt, kann man die Vogelwelt an den Seen bewundern. (6 km)

4. Hestholmsøerne

Rund um Øster Hestholm, unter anderem entlang des Flusslaufs. Guter Ausblick auf die Seen, die zu den wichtigsten Vogelrastplätzen der Gegend zählen. (4 km)

5. Lundenæs

Die Tour führt entlang Lundenæs Voldsted, der Hängebrücke Lundenæs Bro und den einzigen Überresten eines alten Lachshofs in ganz Dänemark. (4 km)

6. Albæk Mose

Durch die Heide über die Fandens Eng bis zum Skjern Å und durch die Albæk Mose. (4 km)

In Phasen, in denen es stark regnet und der Wasserstand hoch ist, ist das Betreten bestimmter Pfade und die Fortsetzung der Reise unmöglich.

Radrouten

Durch den Bereich verlaufen 20 Kilometer an befestigten Pfaden, die sich gut für Radtouren eignen. So kann man in der Naturgegend weite Strecke hinter sich legen. Gerne können Sie Ihre Räder auch auf die Ziehfähren mitnehmen, um so die Insel Kalvholm auf Rädern zu besuchen. 
Die nationale Radroute Nr. 4 von Kopenhagen nach Søndervig verläuft entlang der nördlichsten Seite des Flusstals.

Pferde

In dieser Gegend bestehen gute Reitmöglichkeiten. Es wurde 20 Kilometer an Reitpfaden angelegt, die typischerweise parallel zu den befestigten Pfaden für Radfahrer und Rollstuhlfahrer verlaufen.

Auf den ausgewiesenen Pfaden ist das Reiten erlaubt.

Hunde

Hunde sind im Bereich willkommen, sind jedoch an der Leine zu führen und dürfen nicht auf Boote, Kanus oder Kajaks mitgenommen werden.

Auf der „Hundewiese“, die sich beim Badehafen von Skjern befindet, dürfen die Hunde von der Leine gelassen werden.

Hunde

Hunde sind im Bereich willkommen, sind jedoch an der Leine zu führen und dürfen nicht auf Boote, Kanus oder Kajaks mitgenommen werden.

Auf der „Hundewiese“, die sich beim Badehafen von Skjern befindet, dürfen die Hunde von der Leine gelassen werden.

Jagd

In Skjern Ådal wird primär Treibjagd auf Gänse und Enten betrieben, es können jedoch auch Wild und Füchse geschossen werden.

Die Jagd ist in der Gegend östlich des alten Ganer Å in einem kleinen stadtnahen Teil beim Badehafen von Skjern und zwischen der Eisenbahnstrecke und dem Hauptweg A11 zu betreiben.

Der Bereich, in dem das Jagen erlaubt ist, umfasst insgesamt 1.100 Hektar. Davon sind 840 Hektar im Besitz der Naturschutzbehörde, die auch die Jagdrechte verleiht. Der Rest befindet sich in Privatbesitz oder anderweitigem öffentlichen Besitz.

Der Jagdbereich ist in drei Zonen unterteilt: Westen, Mitte und Osten. Mittlerweile wurde ein fester Jagdtag pro Woche in jedem der drei Jagdbereiche eingeführt. Aus Rücksicht auf die Vögel wurde der Jagdtag in den drei Zonen vorgezogen.

Der Jagdbereich West, der sich stadtnah zwischen Skjern und Tarm befindet, wird im September jagdfrei gehalten.

Hier können Sie eine Karte über die Jagdzonen einsehen (auf Dänisch)

Bei Fragen zur Jagd können Sie sich gerne an den Waldvogt Niels Lisborg wenden, der unter der Nummer 7254 3528/2141 8644 erreichbar ist.

Sportangeln

Das Angeln im Skjern Å ist äußerst beliebt, besonders die Lachsfischerei zieht Sportangler aus ganz Europa an. Der berühmte Skjern Å-Lachs war vom Aussterben bedroht, doch umfassende Arbeiten zur Rettung des bedrohten Lachses trugen Früchte.

Der Lachs ist jedoch bei weitem nicht der einzige Fisch, der im Skjern Å anbeißt. 25 der 38 Süßwasserfischarten Dänemarks leben im Fluss.

Wo darf geangelt werden?

Der Angelbereich des Skjern Å im Skjern Ådal reicht von Borris Krog im Osten zu den Ziehfähren und der Pumpenstation Nord im Westen. Das Angeln im Bereich des Hestholm Sø sowie an den Ufern der Inseln im Deltabereich ist nicht erlaubt. Aus der Karte, die mit der Angelgenehmigung ausgehändigt wird, geht detailliert hervor, wo geangelt werden darf.

Das Angeln von Brücken, Kanus, Booten und ähnlichen ist nicht erlaubt.

Wann darf geangelt werden?

Die Saison am Skjern Å beginnt am 16. April und endet am 15. Oktober. 
Es darf ab 1½ Stunden vor Sonnenaufgang bis 1½ Stunden nach Sonnenuntergang geangelt werden. In den Abschnitten, die für das freie Angeln in den Skjern Enge abgestellt sind, darf rund ums Jahr geangelt werden, sofern die allgemeinen Ruhezeiten der Fische berücksichtigt werden.

Freies Angeln

Im Skjern Ådal befinden sich ebenfalls Bereich für das (kosten-)freie Angeln – hierfür ist jedoch eine landesweite Angelgenehmigung erforderlich.

Hier erfahren Sie mehr über die Angelgenehmigung (auf Dänisch)

Die bekanntesten Bereiche sind die Nordseite des Sønder Parallelkanals zwischen Skjern und Tarm, der vom Skænken Sø bis zum Skjern Å reicht, sowie die Flussabschnitte ab der Mündung des Hestholm Sø und des Ganer Å (westlich des Skjernåvej) bis hin zur Mündung des Skjern Å.

Angelgenehmigung erwerben

Im Naturbereich Skjern Ådal wird die Angelverwaltung von drei Angelvereinen übernommen: Dem Sportangelverein Skjern Ådal, dem Sportangelverein von 1926 und dem Angelverein Borris. Die Angelgenehmigung für den Bereich wird vor Ort in mehreren Geschäften, auf Campingplätzen und in Tourismusbüros verkauft. Hierzu zählen u.a.:

- Korsholm, Jægervej 5, 6900 Skjern, Tel. 96 80 20 20. 
- Tourismusbüro Skjern, Bredgade 55, 6900 Skjern, Tel. 97 35 18 55. 
- Campingplatz Skjern Å, Birkvej 37, 6900 Skjern, Tel. 97 35 08 61.

Die Angelgenehmigung kann auch auf fisknu.dk erworben werden (auf Dänisch)

Angelregeln

Es darf höchstens mit einem Haken pro Köder gefischt werden. Beim Haken muss es sich um einen Einzel-, Doppel- oder Drillingshaken handeln. Der Haken darf keine oder nur abgeklemmte Widerhaken aufweisen.

Es dürfen lediglich Würmer als lebendiger Köder genutzt werden.

Nachdem man einen Lachs gefangen hat, darf nicht mit Köder (Wurm, „Gulp“, Duftköder) geangelt werden – dies unabhängig davon, womit der Lachs geangelt wurde oder ob er wieder freigelassen oder mitgenommen wird.

Sämtliche Lachse und Seeforellen sind in Fangumschlägen (am Fluss ausgelegt) oder online auf skjernaasam.dk zu registrieren (auf Dänisch).

Quote für die Lachsfischerei

Der Lachs steht das gesamte Jahr lang unter Artenschutz, das Angeln ist jedoch bis zu einer bestimmten Anzahl erlaubt. Die Quote wird jährlich von der Naturschutzbehörde festgelegt. 
Die Lachsquote für den Skjern Å belief sich im Jahr 2013 auf 420 Lachse, dies unterteilt in 185 Lachse mit einer Länge von über 75 cm und 235 Lachse mit einer Länge von weniger als 75 cm. Der Umfang der Quote wird auf Grundlage eines geschützten Bestands aus dem Jahr 2011 von etwa 400 Lachsen festgelegt.

Aktuelle Informationen zu den Lachsquoten und eventuellen Quotenstopps finden Sie auf skjernaasam.dk (auf Dänisch)

Überwachung

Die Naturschutzbehörde führt durchgehend Aufsicht im Bereich, während die örtlichen Angelvereine mit Unterstützung der Angelaufsicht die eigentliche Kontrolle hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Angels und der Angelgenehmigungen übernehmen.

Schifffahrt

Die Schifffahrt auf dem Skjern Å erfreut sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt auch mit dem Kajak. Es gibt mehrere gute Anlegestellen, unter anderem im Badehafen von Skjern und bei den rudimentären Übernachtungsplätzen bei Borris Krog und der Pumpenstation Nord.

Es ist zulässig, Kanus oder Kajaks mit oder ohne Motor stromabwärts von Borris zum Ringkøbing Fjord am Hauptlauf des Flusses zu fahren.

Von der Pumpenstation Nord aus bis zum Ringkøbing Fjord ist die Schifffahrt mit oder ohne Motor rund ums Jahr und rund um die Uhr bei höchstens 5 Knoten erlaubt, dies sowohl stromaufwärts als auch -abwärts im Hauptlauf des Flusses. In den übrigen Flussabschnitten und in den Seen des Naturschutzbereichs ist das Segeln/Motorbootfahren nicht gestattet.

Gern kann man an der Flussbreite anlegen und an den Bereichen an Land gehen, an denen dies zulässig ist. Im Bereich Hestholm und auf den Inseln des Deltas ist der Landgang verboten.

Kanus werden unter folgender Adresse vermietet:

- Aaskov Kanofart, Kirkepladsen 6, Skarrild. Tel. 97 19 80 30/51 26 18 66.

Vermietung im Internet: aaskov-kanofart.dk (auf Dänisch)

- Skjern Å Kanofart, Vester Møllevej 7, Give. Tel. 75 73 60 01.

Vermietung im Internet: übersk-kano.dk (auf Dänisch)

Feuerstellen

Lassen Sie einen Tag an der frischen Luft mit einem frisch gefangenen Fisch, der über einem Lagerfeuer gebraten wird, oder einfach mit Stockbrot perfekt ausklingen. Zu diesem Zweck wurden mehrere Feuerstellen in der Gegend eingerichtet.

Übernachten am Skjern Å

Wenn Sie länger im Skjern Ådal bleiben möchten und eine Übernachtung einplanen, finden Sie dort rudimentäre Übernachtungsplätze, die Sie kostenfrei nutzen können.

Einer der Plätze befindet sich an der Pumpenstation Nord, wo zwei große Schlafhütten, eine Feuerstelle und eine Mulltoilette angelegt wurden.

Der Platz bei der Pumpenstation Nord liegt relativ offen, doch der zweite Übernachtungsplatz im Bereich liegt geschützter am östlichen Ende des Flusstals im Borris Krog. Auch hier finden Sie Schlafhütten, eine Feuerstelle und eine Mulltoilette.

Beide Plätze gehören der Naturschutzbehörde und werden von ihr betrieben und sind kostenfrei nutzbar, können jedoch nicht reserviert werden. Es gibt keinen Wasseranschluss vor Ort, denken Sie daher also daran, etwas zu Trinken mitzunehmen.

Mit dem Kajak oder Kanu kann man an beiden Plätzen anlegen.