Verlauf der Jahreszeiten auf Südlangeland

Året rundt

Dovns Klint. Foto: Lars Gundersen
Forår

De første grønne spirer titter frem fra skovbunden i stævningsskovene. Er det lunt i vejret, viser slåen og mirabel deres hvide blomster frem allerede nu. Fra de høje træer kan du høre gransangerens karakteristiske ”tjif-tjaf-tjif-tjif-tjaf”. Gæssene i Gulstav Mose, ved Keldsnor og de andre vandhuller begynder at finde sammen i par og diskuterer højlydt, hvor der er bedst at slå sig ned.

Solen er begyndt at få varme. Efter en kold nat stiger temperaturen hurtigt, og luften er tør og klar. Tidspunktet er ideelt, hvis du vil opleve udsigten fra Sydlangelands højdedrag som f.eks. Fakkebjerg. Herfra kan du på en klar dag se både Lolland og den nordtyske kyst. Også fiskene reagerer på varmen og bliver mere aktive. Er du heldig, kan du fange havørred og torsk fra stranden ved Dovns Klint.

Nu blomstrer maj-gøgeurt og de andre vilde orkideer i stævningsskovene og i det åbne landskab. Exmoor-ponyerne kan vise de første føl frem, og rådyrene har fået lam. I klinterne er digesvalerne i fuld gang med at bygge reder, og den sjældne klokkefrø kvækker sin kukuk-lyd. Karmindompappen er kommet tilbage fra vinteropholdet i Sydøstasien og synger i Gulstav Mose.

Sommer

Træernes løv er tæt, og en tur gennem hasselkrattet afslører ”huler”, hvor man kan gemme sig. I skovens lysninger nyder sommerfuglene sommervarmen i læ for vinden. Fuglesangen når sit højeste lige før Skt. Hans. Så er forårets hektiske aktivitet med redebyggeri og udrugning overstået, og naturen kan slappe lidt af.

Det er højsommer og badetid. Dovns Klint og Lunden ligger som regel i læ, og der er masser at se på i det lave vand ved kysten. Bundforholdene skifter mellem sand, grus og tang, og vandet vrimler med smådyr, alger og fiskeyngel. I tangskoven kan du stryge fjordrejer til frokosten. Husk badesko – og snorkel, hvis du vil gå på opdagelse under vandet.
Den sølvskinnende multe er en fin spisefisk, som bliver lokket hertil af stigende vandtemperatur. Multen er vegetar og bider ikke på hvad som helst. Med en klump franskbrødsdej og lidt snilde kan det dog lade sig gøre at få den på krogen.
Hvas avneknippe med de knivskarpe kanter blomstrer i Gulstav Mose og Fakkemosen. På strandengene blomstrer strandasters og andre planter, der tåler salt. Her kan du også finde nogle halvrunde forhøjninger. Det er den gule engmyres tuer. Myren er tilpasset det våde miljø og kan sagtens overleve en oversvømmelse i ny og næ.

I hestenes indhegning ”græsser” stæreflokke, og trækfuglene træner deres unger til den lange rejse mod syd. Unge fugle er ikke lige så sikre på vingerne som deres forældre, og det benytter rovfuglene sig af. Fra fugletårnet i Gulstav Mose kan du se rørhøgen svæve på udkig efter et måltid. Og hvis vandfuglene pludselig bliver enige om at lette på én gang, kan det være vandrefalken, der er på spil. Den kan dykke med op til 300 km i timen og er yderst elegant i luften.
I skoven kan du finde hindbær.

Efterår

Kolde nætter og klare morgener giver gode muligheder for at opleve fuglenes efterårstræk mod syd. Fuglene flyver først, når vejret og vinden er med dem. Mens de venter, benytter de lejligheden til at ”tanke op” i naturens forrådskammer. Her kommer rovfugle som fiskeørn, havørn og vandrefalk forbi. Musvåger i flokke på op til 500 fugle skruer sig til vejrs på de varme luftstrømme, og småfugle som blåmejser og sangere venter på godt rejsevejr.
De mange fugle lokker også fugleinteresserede til, og flere steder har frivillige fra DOF sat net op for at fange og ringmærke fuglene.

I skoven kan du finde brombær, hyldebær og mirabeller. Har det regnet, kan du fylde svampekurven med champignon og støvbold i hestenes indhegning.

Skoven har skiftet til efterårets glødende farver, og fra skovbunden breder sig en krydret duft af muld. De sidste trækfugle gør klar til at tage af sted, og på vandet samles gæs og ederfugle. Det kolde vand sætter liv i fiskene, og der er gode chancer for at fange bl.a. torsk.

En stormfuld november giver mulighed for anderledes naturoplevelser. Når træerne er faldet, kan man se deres rødder og andre detaljer, som før var usynlige. Gamle bøgetræer kan være hjemsted for kolonier af velsmagende østershatte. November er også sæson for jagt på rådyr. Naturstyrelsen sørger for at holde bestanden nede på et passende antal dyr.

Vinter

Julen nærmer sig, og skoven er et oplagt sted at samle pynt til juledekorationerne. Du må samle alt, hvad der ligger i skovbunden, som kviste, svampe og kogler. Fyr- og poresvampe findes på gamle træstubbe, og hvis du vil undgå småkravl og -kryb i julepynten, kan du lægge svampene i fryseren. Er der stadig liv i svampene, når du tager dem ud igen, giver du dem bare en ekstra tur.
Mange ting i skoven træder tydeligere frem, når træerne står uden blade. Det gælder også stendysserne i Gulstavskovene og i Lunden.

Overvintrende vandfugle samles i våger i isen på søer og nor. Rovfugle og ræve tager de fugle, som er bukket under i kulden. Ligger der sne i skovbunden, kan du prøve at skrabe lidt af sneen væk. Så vil du opdage et hulrum mellem den og jordoverfladen. Her er der liv af edderkopper, biller og andet småkravl. Også markmusen søger ly for vinterkulden her og laver lange gange under sneen. Det benytter ræven sig af, og kommer du i skumringen, kan du opleve den på musejagt.
Hestene finder lidt græs ved at skrabe sneen væk, men lever ellers af strå og kviste. Kommer du i snevejr, kan du se dem gå rundt med sne på ryggen. Pelsen isolerer så godt, at den ikke smelter.

En februardag ved bålet med varm kakao i kruset og ristede pølser på pind er en langtidsholdbar oplevelse for hele familien. Sydlangeland har flere gode bålpladser, og med varmt tøj og lidt brænde i rygsækken er der basis for en anderledes skovtur. Fiskene lader sig heller ikke skræmme af kulden, og der er gode chancer for at få havørred eller torsk på krogen.

Læs mere om dyrene på Sydlangeland
Læs mere om planterne på Sydlangeland

Frühjahr

Die ersten grünen Spitzen zeigen sich am Waldboden in den Schwendungswäldern. Wenn die Luft warm ist, zeigen Schlehe und Mirabelle schon ihre weißen Blüten. Von den hohen Bäumen können Sie das charakteristische „tjif-tjaf-tjif-tjif-tjaf” des Zilpzalps hören. Die Gänse in Gulstav Mose, bei Keldsnor und an anderen Wasserstellen beginnen, sich paarweise zusammenzufinden, und diskutieren laut darüber, wo man sich am besten niederlassen kann.

Die Sonnenstrahlen beginnen zu wärmen. Nach einer kalten Nacht steigen die Temperaturen schnell an und die Luft ist klar und trocken. Es ist der ideale Zeitpunkt, um die Aussicht von den Höhenzügen in Südlangeland, wie z. B. den Fakkebjerg zu genießen. An einem klaren Tag können Sie hier bis Lolland und zur norddeutschen Küste sehen. Auch die Fische reagieren auf die Wärme und werden aktiver. Wenn Sie Glück haben, können Sie Meerforellen und Kabeljau am Strand bei Dovns Klint fangen.

Jetzt blühen das Breitblättrige Knabenkraut und andere wilde Orchideenarten in den Schwendungswäldern und der offenen Landschaft. Die Exmoor-Ponys können ihre ersten Fohlen vorzeigen und die Rehe bekommen Kitze. In den Klippen sind die Uferschwalben mit dem Nestbau beschäftigt und die seltene Rotbauchunke quakt ihren Kuckucklaut. Der Karmingimpel kehrt aus seinem Winterquartier in Südostasien zurück und singt in Gulstav Mose.

Sommer 

Die Bäume sind dicht belaubt und bei einer Wanderung durch die Haselsträucher finden sich „Löcher“, in denen man sich verstecken kann. Auf den Lichtungen der Wälder genießen die Schmetterlinge, vor dem Wind geschützt die Wärme. Der Gesang der Vögel erreicht seinen Höhepunkt kurz vor Sankt Hans. Die hektischen Aktivitäten des Frühjahrs mit Nestbau und Brüten sind überstanden und die Natur kann sich etwas erholen.

Es ist Hochsommer und Badesaison. Dovns Klint und Lunden sind in der Regel windgeschützt und in dem flachen Wasser an der Küste gibt es viel zu entdecken. Der Untergrund wechselt zwischen Sand, Kies und Tang und in dem Wasser wimmelt es nur so von Kleintieren, Algen und Jungfischen. In den Tangwäldern können Sie die Ostseegarnelen für das Frühstück einsammeln. Denken Sie an die Mitnahme von Badeschuhen und auch von einem Schnorchel, wenn Sie auf Entdeckungsreise unter Wasser gehen wollen. Die silbrig glänzende Meeräsche ist ein guter Speisefisch, der von den steigenden Wassertemperaturen hierhergelockt wird. Die Meeräsche ist Vegetarier und frisst nicht alles. Mit einem Brocken Weißbrot und etwas Geschick kann man sie aber an den Haken bekommen.

Die Binsenschneide mit ihren messerscharfen Rändern blüht in Gulstav Mose og Fakkemose. Auf den Strandwiesen blühen Strandastern und andere Pflanzen, die Salz vertragen. Hier können Sie auch einige halbrunde Erhöhungen finden. Das sind die Hügel der Gelben Wiesenameise. Die Ameise hat sich an die nasse Umgebung angepasst und kann sogar ab und zu eine Überschwemmung überleben.

In den Umzäunungen für die Pferde „grasen“ Starenschwärme und die Zugvögel trainieren ihre Jungen für die lange Reise nach Süden. Die Jungvögel sind noch nicht so sicher beim Fliegen wie die Alten und das machen sich die Raubvögel zu Nutze. Von dem Vogelturm in Gulstav Mose aus können Sie der Rohrweihe zusehen, wie sie umherschwebt und Ausschau nach einer Mahlzeit hält. Und wenn die Wasservögel sich plötzlich auf einmal erheben, kann ein Wanderfalke schuld daran sein. Er kann mit bis zu 300 km/h auftauchen und fliegt sehr elegant durch die Luft.

Im Wald finden Sie Himbeeren.

Herbst

Kalte Nächte und klare Morgenstunden bieten gute Möglichkeiten, den Zug der Vögel nach Süden zu beobachten. Die Vögel starten erst, wenn das Wetter und der Wind günstig sind. Während Sie auf den Start warten, „tanken“ sie noch in der Vorratskammer der Natur auf. Hier kommen Raubvögel, wie Fischadler, Seeadler und Wanderfalke vorbei. Mäusebussarde nutzen die warmen Aufwinde, um in Schwärmen von bis zu 500 Vögeln aufzusteigen. Kleine Vögel, wie Blaumeisen und die Singvögel warten auf gutes Reisewetter.

Die vielen Vögel locken auch Vogelliebhaber an. An mehreren Stellen haben Freiwillige von der DOF Netze aufgespannt, um die Vögel zu fangen und mit Ringen zu markieren.

In den Wäldern finden Sie Brombeeren, Holunderbeeren und Mirabellen. Wenn es geregnet hat, können Sie Ihren Pilzkorb in den Einzäunungen für die Pferde mit Champignons und Bauchpilzen füllen.

Der Wald hat jetzt die goldenen Farben des Herbstes angenommen und am Waldboden breitet sich ein würziger Duft von Humus aus. Die letzten Zugvögel bereiten sich auf die Abreise vor und auf dem Wasser versammeln sich Gänse und Eiderenten. Das kalte Wasser bringt Leben in die Fische und es bestehen gute Möglichkeiten, um u. a. Kabeljau zu fangen.

Ein stürmischer November bietet andere Naturerlebnisse. Wenn die Bäume gefällt wurden, kann man ihre Wurzeln und andere Details sehen, die vorher unsichtbar waren. Alte Buchenbäume können Heimat von ganzen Kolonien von wohlschmeckenden Seitlingen sein. Der November ist auch die Zeit für die Jagd auf Rehe. Die Naturschutzbehörde achtet darauf, den Bestand auf einem naturverträglichen Niveau zu halten. 

Winter

Weihnachten rückt heran und der Wald ist ein guter Platz, um Gegenstände für die Weihnachtsdekoration zu sammeln. Sie dürfen alles aufsammeln, was auf dem Waldboden liegt, wie Zweige, Pilze und Zapfen. Zünder- und Porenschwämme finden Sie auf alten Baumstümpfen und wenn Sie kein Ungeziefer im Weihnachtsschmuck haben wollen, können Sie die Schwämme in den Kühlschrank legen. Wenn beim Herausnehmen immer noch Leben in den Schwämmen sein sollte, versuchen Sie es einfach noch einmal.

Viele Dinge im Wald werden deutlicher sichtbar, wenn die Bäume keine Blätter haben. Dies gilt auch für die Hünengräber in den Gulstavskovene und in Lunden.

Die überwinternden Wasservögel sammeln sich in Eislöchern auf Seen und Haffs. Die Raubvögel und Raben greifen sich die Vögel. die in der Kälte unterlegen sind. Wenn auf dem Waldboden Schnee liegt, können Sie etwas Schnee wegschieben. Hier entdecken Sie einen Hohlraum zwischen dem Schnee und der Erdoberfläche, in dem Spinnen, Käfer und andere Kleintiere leben. Auch die Feldmaus sucht hier Schutz vor der Kälte des Winters und legt lange Gänge unter dem Schnee an. Das machen sich die Raben zunutze und wenn Sie in der Dämmerung kommen, können Sie die Raben auf Mäusejagd erleben.

Die Pferde finden etwas Gras, indem sie den Schnee beiseiteschieben und leben ansonsten von Stroh und Zweigen. Wenn Sie bei Schneewetter hierherkommen, können Sie die Pferde mit Schnee auf dem Rücken sehen. Das Fell isoliert so gut, dass der Schnee nicht schmilzt.

Ein Februartag am Feuer mit warmem Kakao im Becher und brutzelnden Würstchen am Spieß ist ein Erlebnis für die ganze Familie, das lange in Erinnerung bleibt. Südlangeland hat mehrere gute Ballspielplätze und mit warmer Kleidung und etwas Feuerholz im Rucksack kann man einen Waldausflug der besonderen Art machen. Die Fische lassen sich von der Kälte nicht abschrecken und es bestehen gute Chancen, eine Meerforelle oder einen Kabeljau an den Haken zu bekommen.