Møns Klint

Besøg Geocenter Møns Klint

Tag hensyn til vandrefalkene på Møns klint

På Møns Klint findes et af Danmarks få ynglende vandrefalkepar. Naturstyrelsen opfordrer på det kraftigste især luftfarten til at udvise hensyn til de ynglende vandrefalke. Fuglene tåler f.eks. ikke, at der flyves i lav højde over eller langs med klinten. Alle flytyper anmodes om at overholde de generelle regler om flyvehøjder m.v. og undlade flyvning i lav højde. For de gående i Klinteskoven informerer Naturstyrelsen på skilte om, hvordan man kan færdes uden at forstyrre vandrefalkene, ligesom der er opsat afspærring i nærheden af redestedet, så man ikke uforvarende kommer for tæt på reden.

Vandretursfoldere: Møns Klint

 

Møns Klint før og efter skredet. Foto: Ole Bang, Camping Møns Klint. Klik for større udgave (jpg)

 

Natten mellem den 26. og 27. januar 2007 skete det største skred i 50 år på Møns Klint. Omkring 460.000 tons kridt, sand og ler har dannet en ny halvø, der strækker sig ca. 300 meter ud i Østersøen. Den 2. marts skete endnu et stort skred.

Møns Klint

Die Møns Klint ist ein Naturgebiet der Weltklasse. Hier erheben sich die blendend weiße „Wände“ aus Kreide aus der blauen Ostsee. Hier können Sie Wanderfalken mit bis zu 400 km/h durch die Luft jagen sehen, im Wald auf der Høje Møn einige der ältesten Buchen Dänemarks bewundern, sich im GeoCenter Møns Klint über Geschichtliches informieren oder im Park beim Lustschloss Liselund eine Reise in das 18. Jahrhundert unternehmen. Rund ums Jahr bietet die Møns Klint Sehenswürdigkeiten.

Download guide (auf Dänisch)